Til DBU Fyns delegeretmøde d. 2. marts skal vælges medlemmer til bestyrelsen. Tre er på valg, men er villige til genvalg, mens et fjerde bestyrelsesmedlem udtræder.

Det betyder, at der skal vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem.

Alle med interesse opfordres til stille op
Hos DBU Fyn ønsker vi at afspejle mangfoldigheden i den fodboldverden, vi beskæftiger os med, og her ser formanden muligheder:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi rent demografiske i forhold til alder og køn - bortset fra en enkelt kvinde - ligner hinanden en del på tværs af bestyrelsesmedlemmerne, forklarer Bjarne Christensen og uddyber:

- Det i sig selv ikke et problem, men omvendt er vi i bestyrelsen enige om, at det kunne være givende med lidt større diversitet. Det kan åbne for nye synsvinkler og input med nye gode ideer og løsningsforslag til følge.

Derfor opfordrer formanden og den øvrige bestyrelse også alle, uanset køn, alder og etnicitet, til at give sit kandidatur til kende.

- Vi vil meget gerne høre fra interesserede personer, så vi kan tale lidt nærmere med dem om, hvad det indebærer at være en del af DBU Fyns bestyrelse, afrunder han.

Derfor må interesserede meget gerne henvende sig til Bjarne Christensen på bjch@dbufyn.dk eller 2172 2418 - og gerne senest 2. februar.

Det gælder dog samtidig, at alle kan stille op til valg, når DBU Fyns delegeretmøde ruller af stablen d. 2. marts.

Kort om DBU Fyns bestyrelse
Bestyrelsen består af 9 personer, og med ved bordet sidder også administrationschefen i rollen som sekretær.

Bestyrelsen er ansvarlige for den strategiske og politiske retning for DBU Fyns virke og for at træffe de endelige beslutninger for en række forhold vedrørende fynsk fodbold. De ansætter administrationschefen, der sammen med den øvrige administration har ansvaret for at strategien føres ud i livet.

Bestyrelsens medlemmer vælges af klubberne på DBU Fyns delegeretmøde, og dens medlemmer har typisk et klubtilhørsforhold i en fynsk fodboldklub. Det er dog ikke et krav.

Der afholdes møde i bestyrelsen ca. én gang om måneden.