DBU Fyns delegeretmøde er den højeste myndighed i fynsk fodbold og klubbernes mulighed for direkte indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Der skal bl.a. vælges minimum to nye ansigter, og en åben ansøgningsrunde gav 8 henvendelser fra interesserede fodboldfolk, der ønskede at gøre deres kandidatur gældende i bestyrelsen.

- Vi er rigtig glade for, at der er så mange, der har vist interesse i at arbejde for fynsk fodbold i DBU Fyns bestyrelse. Det er et sundhedstegn for fynsk fodbold som helhed, vurderer DBU Fyns formand Bjarne Christensen, og fortsætter:

- I bestyrelsen har vi nu udvalgt de to, vi vil anbefale klubberne at stemme ind i bestyrelsen, men blandt de øvrige var der også gode kræfter, hvoraf flere af dem får en rolle i vores forskellige udvalg.

Vi har taget en snak med de to personer, som bestyrelsen peger på.

Helene

Helene Hagsten Pedersen

Helene er 39 år og spiller til dagligt fodbold i Boldklubben Marienlyst. Hun er bosat i Odense og arbejder til dagligt i Nyborg som uddannelsesvejleder for unge.

1. Hvad er din erfaring fra/med fynsk fodbold?

- Jeg har gennem mange år været aktiv i den fynske fodboldverden som både spiller, pigetræner og drengetræner i flere forskellige klubber. I den forbindelse har jeg tidligere gennemført B-licenstræneruddannelsen. Derudover oplever jeg også den fynske fodbold fra et forældreperspektiv, da jeg har en søn på 7 år, der spiller i ØB.

- Jeg har desuden et fornuftigt kendskab til DBU og lokalunionerne qua min fortid som landsholdskoordinator for et pigeungdomslandshold i DBU. På den måde kan man sige, at jeg både kender til elitedelen og breddedelen, og det samspil, der er mellem dem. 

2. Hvad vil du gerne arbejde for på vegne af fynsk fodbold som helhed?

- Der er tre områder, som ligger mig særligt på sinde. Det første er pige/kvindefodbolden. Jeg har selv været med på pigefodboldens rejse gennem mange år, og oplevet hvordan den har udviklet sig. Jeg spillede som barn på drengehold, fordi der ganske enkelt ikke var pigefodbold i klubberne. Det har heldigvis ændret sig en hel del bredt set, men potentialet for at udvikle pigefodbolden er stadig meget stort og har rod både i de overordnede tanker i DBU's pige- og kvindestrategi og i det lokale arbejde. DBU Fyn kan være bindeled mellem de to, som formidler af budskaber og med understøttende initiativer.

- Skal vi rykke afgørende ved det, er det vigtigt, at der også kommer større repræsentation af piger og kvinder i fodboldens bestyrelser - både i klubber og i DBU-regi. Ikke fordi de er kvinder, men fordi de også har vigtige kompetencer og nogle gange måske nogle andre indgangsvinkler at byde ind med. Jeg vil i hvert fald selv forsøge at gøre mine gældende. 

- Det andet område er frafaldet omkring ungdomsårene. Som uddannelsesvejleder oplever jeg, hvordan de unges livssituation påvirker deres fritid, herunder deres tilhørsforhold til fodboldklubberne. Jeg tror på, at vi i fodboldklubberne skal være bedre til at tilpasse vores tilbud til de unges livssituation, og det skal DBU Fyn bakke dem op i. Det handler ikke kun om unge, der tager på efterskole.  Jeg oplever også, at de unge føler, at skiftet fra en grunduddannelse til en ungdomsuddannelse ikke er foreneligt med at spille fodbold. Det er drønærgerligt! 

- Punkt nummer tre på min liste er den nye børnestrategi. Den er virkelig ambitiøs, spændende og også tiltrængt. Jeg har gravet mig godt ned i den, og jeg tror virkelige på den som menneske, forælder og fagperson.

3. Hvad er dine forventninger og forhåbninger til bestyrelsesarbejdet hos DBU Fyn?

- Jeg har relativt høje forventninger, og jeg glæder mig til at få et indblik i det strategiske arbejde med at drive og udvikle breddefodbolden på Fyn. Jeg håber at kunne bidrage til, at bringe DBU Fyns bestyrelse og udvalg endnu tættere på klubberne og andre interessenter. Jeg tror nemlig på, at det er i det samspil, at vi har de bedste betingelser og muligheder for at lykkedes med at udvikle breddefodbolden i en positiv retning.

Henrik Gaunsbæk

Henrik Gaunsbæk

Henrik er 48 år, og bor i Nyborg, hvor han er tilknyttet Nyborg G&IF. I sit professionelle liv arbejder han som salgsdirektør. 

1. Hvilke(n) roller har du i fynsk fodbold i dag i klubregi?

-  Jeg har gennem de seneste 5 år været aktiv i bestyrelsen i Nyborg G&IF, hvor jeg er ungdomsformand. Desuden var jeg indtil for nyligt også U18 Pigetræner. Som ungdomsformand er viften af opgaver bred, og den omfatter bl.a. trænerrekruttering, møder med trænere og forældre, arrangementer og meget mere. Desuden er jeg involveret i en lang række andre ting som sponsorarbejde, fundraising og dialogen med kommuner og andre instanser. Så jeg synes, jeg har et godt og bredt indblik i en fynsk breddeklubs hverdag. 

2. Hvad vil du gerne arbejde for på vegne af fynsk fodbold som helhed?

- For mig handler det mindst lige så meget om klub- og idrætsmiljøet som om selve fodboldspillet. Jeg er faktisk ikke selv fodboldspiller, men jeg dyrker og tror meget på det afgørende i fællesskabet og relationerne man opbygger i f.eks. en fodboldklub. Jeg siger altid, at hvis du vil skabe dig et nye netværk, skal du melde dig ind i den lokale fodboldklub. Så har du måske 40 nye bekendte fra lokalområdet indenfor et par uger. Da jeg skulle flyttede fra København til Nyborg, meldte jeg mig ind i Nyborg G&IF, før jeg overhovedet var flyttet til Fyn.

- Så, min ambition er at være med til at præge udviklingen af gode klubmiljøer i især børne- og ungdomsfodbolden. Børn og unge suger til sig som svampe, hvis vi giver dem gode rammer. Derfor tror jeg heller ikke på tidlig selektion af børnespillere til elitehold. Deres fodboldudvikling afhænger helt af, hvor gode vilkår for udvikling vi voksne giver dem i fodboldklubben. Derfor kan dem, der er knap så dygtige i de tidlige aldre udvikle sig til at blive de bedste på holdet. Det har jeg set mange eksempler på i praksis. 

3. Hvad er dine forventninger og forhåbninger til bestyrelsesarbejdet hos DBU Fyn?

- Jeg tror på, at jeg med min passion og vilje til udvikling kan være med til at skubbe til holdningerne i børne- og ungdomsfodbolden bredt set, og det ser jeg meget frem til.

Nuværende medlemmer genopstiller

Nuværende bestyrelsesmedlem, Paul Ejnar-Hauge, er på valg til delegeretmødet og ønsker ikke genvalg. Derudover udtræder Jakob Lyder. Foruden de to er følgende på valg:

  • Bjarne Christensen, formand
  • Ole Hansen
  • John-Emil Johansen

 De ønsker alle genvalg, og DBU Fyns bestyrelse vil på delegeretmødet opfordre forsamlingen til at genvælge de tre.


Klubbernes stemme er afgørende - tilmeld senest fredag

Foruden valg til bestyrelsen, er der også afstemning om en rækker forslag. Alle fynske fodboldklubber under DBU Fyn kan stille med to stemmeberettigede personer til delegeretmødet.

Er din klub ikke allerede tilmeldt, kan det nås frem til og med fredag d. 25. februar (ved tilmelding senere end da, vil klubben ikke have stemmeret).

Se materialer, tilmeldte klubber og tilmelding her: