Efter to års tvungen Corona-pause er vi igen klar til at invitere de fynske børnetrænere på det store fynske børnetrænerseminar. Vi har tradition for at invitere nogle af Danmarks bedste børnetrænere som instruktører. Det er naturligvis også tilfældet i år.

I år får vi besøg fra København af Casper Hansen og Franz Dupont. Casper er til dagligt sportslig leder i KB for U10 til U13, mens Franz er sportschef i KB og omdrejningspunkt for klubbens strategiske projekter. Til at udfordre de to KB-folk kommer Jesper Eriksen, der er en rutineret børneudviklingstræner fra OB og desuden DBU-instruktør. Endelig vil Louise Kamuk Storm fra Syddansk Universitet bidrage med en forskningsbaseret vinkel på arbejdet med børn i fodboldklubberne.

Tid: Søndag den 6. marts 2022 kl. 9.00-14.00

Sted: Odense Boldklub, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C

Refreshment-point: Der optjenes fem point til såvel B- som C-licens

Pris inklusiv fuld forplejning hele dagen: Kr. 400,- pr. deltager

OBS: Hvis I fylder bilen op, kan I opnå gratis deltagelse for hver fjerde kursist fra hver klub.

Ønsker man at tilmelde andre fra klubben, kan det gøres i KlubOffice via menuen Uddannelse > Åbne kurser. Dobbeltklik på kurset, søg personerne frem og tilmeld dem.

 

Bliv klogere på seminarets instruktører og deres tanker om god børnetræning

- I Odense Boldklub ønsker vi, at vores børn udvikler sig, er nysgerrige og har mod på livet samt lyst til at lære. Vi har en vision om, gennem god børnetræning at skabe et attraktivt børnefodboldmiljø på et fundament af glæde og trivsel, hvor udvikling er i centrum - hver dag er en udviklingsdag. Vi går efter en struktureret hverdag, hvor trænerne kender træningsplanen, hvilket gør, at de kan holde fokus på god træning og være i børnehøjde og sikre, at børnene går glade hjem fra træning, forklarer Jesper Eriksen fra OB.

- I KB arbejder vi med et legende løveunivers fra U6-U11. Løveuniverset handler om at skabe mening i træningen i et børnesprog og med billeder, som børnene kan forstå. Vores udgangspunkt i universet er, at fodbold er et spil, og derfor træner vi i og til spillet ud fra forskellige metodiker, forklarer Franz Dupont fra KB. Han suppleres af sin klubkollega, Casper Hansen:

- Vores mål med universet er at kende vores løver så godt, at vi kan sikre leg, trivsel, udvikling og medinddragelse for alle løverne. Vi forsøger derved at have løven i centrum. Vi vil gerne vise hvordan vi arbejder konkret med øvelserne i løveuniverset, og hvordan vi på banen uddanner vores løvetæmmere (trænerne) til at hjælpe løven med at løse spillet.

Jesper Eriksen Børneudviklingstræner i OB, Jesper Eriksen.
Casper Hansen Franz Dupont Seminarets gæster fra KB: Franz Dupont til venstre og Casper Hansen til højre

Alle tre instruktører er fuldt ud bevidste om, at hverdagen i breddeklubberne på nogle punkter adskiller sig væsentligt fra det træningsmiljø, som er dagligdagen i licensklubberne. De vil derfor gøre sig umage med at perspektivere deres træningsøvelser, og den efterfølgende debat til den hverdag som hersker i breddeklubberne.

Der vil derfor være mange gode øvelser og ideer at tage med hjem til din egen klub.

Uddannelseskoordinator ved DBU Fyn John Christensen forklarer:

- Selvom både OB og KB naturligvis har børnenes trivsel som absolut første prioritet, aner jeg alligevel nogle forskelle. I KB er det legende element altafgørende. I OB skammer man sig ikke over at øve sig en ekstra gang.

 

Efter sessionen ude på banen vil Casper Hansen, Franz Dupont og Jesper Eriksen efterfølgende debattere, hvad god børnetræning er. Her får du rig mulighed for at blande dig og udfordre instruktørerne.

Der er mange meninger om fodbold i almindelighed og børnefodbold i særdeleshed. Heldigvis for det. Det er ofte det, som er brændstoffet på motoren. Som kronen på værket afsluttes dagen med et oplæg af den kendte forsker fra SDU Louise Kamuk Storm, som vil give sit bidrag til en forskningsbaseret viden om børn og de vilkår, som de lever under – også i fodboldklubberne. Målet er at bidrage med viden, der kan inspirere i fremtidens praksis i børnefodbold.

 

Vi glæder os til at byde dig og dine børnetrænerkolleger velkomne søndag den 6. marts.

Alle fynske børnetrænere kan deltage. Det har ingen betydning, om du har en fodboldtræneruddannelse eller ej. Med seminaret håber vi blot på, at alle deltagere går hjem lidt klogere på, hvordan en god børnetræning kan praktiseres.