Jeg glæder mig virkelig meget over, at der er kommet flere fynske fodboldspillere i alle alderskategorier. Det er i høj grad de fynske fodboldklubbers fortjeneste. Bjarne Christensen, formand DBU Fyn

29.444 fodboldspillere var medlem i en fynsk fodboldklub i 2021. Det viser de netop offentliggjorte medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund. Tallene viser en fremgang på 9,99%, da der i 2021 var 2.675 flere fodboldspillere på Fyn end i 2020, hvor medlemstallet lå på 26.769.

Hos DBU Fyn er der glæde over, at den fine fremgang ses i alle alderskategorier:

”Jeg glæder mig virkelig meget over, at der er kommet flere fynske fodboldspillere i alle alderskategorier. Det er i høj grad de fynske fodboldklubbers fortjeneste. De lagde sig over en bred karm virkelig i selen for at få børn, unge og voksne tilbage på fodboldbanerne efter coronanedlukningen, og det er det arbejde de stigende medlemstal reflekterer” udtaler Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn.

 

Stigning over hele linjen med børnene som topscorere

 I nogle kategorier ser vi en mindre stigning, mens der i andre, for eksempel hos de helt små børn, ses en kæmpe stigning.

”De mange nye børn i fodbolden efterlader klubberne med et stort ansvar for at sikre de bedst mulige fodboldoplevelser til børnene. I denne situation glæder jeg mig meget over, at rigtig mange fynske klubber arbejder målrettet med deres børnefodboldmiljøer i denne tid og lader sig inspirere af DBU’s nye børnestrategi, hvor mange også arbejder henimod at blive DBU Børneklub. Det er et stærkt og vigtigt arbejde, som jo er endnu mere relevant, når antallet af børnemedlemmer stiger i klubberne” afslutter Bjarne Christensen.

Og medlemstallene er virkelig opløftende, når vi ser på børnene. Således ses en stigning på 35 % i antallet af børn fra 0 til 6 år i de fynske fodboldklubber. Ser vi kun på pigerne i denne alderskategori er stigningen på hele 59,2%. Tallene for de lidt ældre børn fra 7 til 12 år ser også rigtig flotte ud med en fremgang på 658 børn, svarende til en stigning på 9,16 %. Sammenlagt er der på Fyn 10.190 børn under 12 år, der spiller fodbold i en fodboldklub.

Også hos teenagerne er der opløftende tal. Her har der i en lang årrække været tale om et stort frafald, men i år knækkes kurven, og vi ser en stigning på 8,1 % i antallet af unge fra 13 til 18 år, der spiller fodbold i en fynsk fodboldklub. Antallet af unge er i 2021 steget med 452 medlemmer sammenlignet med tallene fra 2020, så der nu er 6031 unge i alderen 13-18 år i fynsk fodbold.

I de voksne alderskategorier ser vi også små fremgange i antallet af fodboldspillere. Dog er det i alderskategorien 70+, at den største stigning ses. Her er der kommet 20,65 % flere ældre til de fynske fodboldklubber, så vi nu er oppe på 374 personer over 70 år, der er medlem af en fynsk fodboldklub.

Se de samlede fynske medlemstal fordelt på klubberne her.

Fyns største klubber

Ud af de 146 fynske fodboldklubber er de fem største klubber målt på antallet af medlemmer:

  • Dalum IF med 1260 medlemmer
  • OKS med 975 medlemmer
  • OB med 807 medlemmer
  • MG&BK med 768 medlemmer
  • Næsby BK med 724 medlemmer

Procentvis stigning i de forskellige alderskategorier

Børn 0-6 år: +35,09 % (611 flere så der nu er 2352)

Børn 7-12 år: +9,16 % (658 flere så der nu er 7838)

Unge 13-18 år: +8,10 % (452 flere så der nu er 6031)

Unge 19-24 år: +6,09% (247 flere så der nu er 4302)

Voksne 25-39 år: +11,94% (530 flere så der nu er 4969)

Voksne 40-59 år: +3,06% (86 flere så der nu er 2897)

Voksne 60-69 år: +4,13% (27 flere så der nu er 681)

Ældre over 70 år: +20,65% (64 flere så der nu er 374)

Det går også godt i resten af dansk fodbold.

Læs flere artikler om de nye medlemstal her: