Hos DBU Fyn ser vi frem til den rejse, vi skal på sammen med de fynske klubber – henimod at styrke børnefodboldmiljøerne i klubberne. Vi tror på, at vi i samspil med klubberne kan lykkes med det til gavn for børnene i sidste ende. Første step er at komme i dialog med hinanden om, hvordan vi kan bevæge os ud på rejsen sammen. Den del starter vi op på her i efteråret.

Det hele starter med et webinar via TEAMS, hvor vi overordnet vil fortælle om tankerne bag og indholdet i DBU’s Børnestrategi. Det følges op af fysiske dialogmøder med klubberne, hvor vi sætter spot på, hvordan vi kan oversætte strategien til praktik på en måde, der giver mening og udvikler børnemiljøerne ude i klubberne.

Det indledende webinar: DBU’s Børnestrategi i hovedtræk

Det indledende TEAMS-webinar afholdes torsdag den 28. oktober fra kl. 20.00-21.00. Her vil vi give et indblik i indholdet af den nye børnestrategi, herunder det børnesyn, som den udspringer fra: 

- Børnestrategien er det grundlag, vi skal udvikle børnefodbolden på ude i klubberne i de kommende år, og den indeholder nogle virkeligt spændende perspektiver på, hvordan gode børnefodboldmiljøer kan udvikles i klubberne, forklarer børnekoordinator hos DBU Fyn, Rasmus Cyril, og fortsætter:

- På mødet vil vi give et overblik over strategiens elementer, herunder det børnesyn som den er bygget op omkring. Det har potentialet til at forandre vores arbejde med børnene i breddefodbolden i årene fremover, så det i højere grad bliver med børnenes interesser i centrum. Personligt synes jeg, det bliver vildt spændende at arbejde med og følge.

For at vi kan sende link til deltagelse (dagen før mødet) er tilmelding nødvendig. Tilmeldingsfrist er onsdag den 27. oktober kl. 12.00, og alle kan deltage. 

Deltagelse kræver ikke noget teknisk setup – blot man har en PC, Mac, tablet eller mobil til rådighed kan man deltage. 

 

Dialogmøder: Hvordan bruger vi konkret strategien til at skabe udvikling i klubben?

I november byder vi alle klubber til dialogmøde, hvor vi samles for at dykke ned i strategiens virkning på og samspil med klubbernes hverdag. Her vil begrebet DBU Børneklub blive et centralt omdrejningspunkt og altså noget, som klubberne kan blive klogere på ved deltagelse på møderne.

Deltagelse i dialogmøderne vil være baseret på klubbens mængde af børne- og ungdomsspillere:

- Vi vælger at gøre det sådan ud fra en tanke om, at klubbernes hverdag vil være væsentligt forskellig afhængigt af, om de har mange eller få børne- og ungdomsspillere. Det er nemlig vigtigt for os at tale så tæt på deres hverdag som muligt på dialogmøderne, så vi kan synliggøre, hvordan børnestrategien kan komme i spil hos dem uanset klubstørrelse og ressourcer, forklarer Rasmus og uddyber:

- Vi ønsker at gå i dialog med klubberne ved at erfaringsdele, afstemme, inspirere og diskutere, hvordan vi praktisk kan udrulle strategien ude i klubberne.

Er man som klub/person i tvivl om, hvilken kategori man tilhører, tilmelder man sig blot den, man hælder mest til - ligeledes hvis man er forhindret i at deltage på den aktuelle dato.

De tre møder fordeler sig således:

9/11: For klubber med 150-350 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Tirsdag d. 9/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Ringe Boldklub
Tilmeldingsfrist: 5/11

Forud for dette møde er der mulighed for at overvære en inspirationstræning ude på banerne med børnetræning, der bygger på elementerne fra DBU Børnestrategi. Dette er frivilligt og kan tilmeldes samtidig med mødetilmelding via nedenstående link.


 

11/11: For klubber med færre end 150 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Torsdag d. 11/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Højby S&G
Tilmeldingsfrist: 8/11

Forud for dette møde er der mulighed for at overvære en inspirationstræning ude på banerne med børnetræning, der bygger på elementerne fra DBU Børnestrategi. Dette er frivilligt og kan tilmeldes samtidig med mødetilmelding via nedenstående link.


 

23/11: For klubber med flere end 350 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Tirsdag d. 23/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Dalum IF
Tilmeldingsfrist: 19/11


 

OBS! Til dialogmøderne kan der maks. tilmeldes 3 personer pr. klub – men I kan skrive flere på ventelisten ved at skrive til Rasmus Cyril på racy@dbufyn.dk.

Til alle dialogmøder vil der være en sandwich samt drikkelse.

Vi glæder os til at se jer til - forhåbentligt - både TEAMS-mødet og et af dialogmøderne. Sådan starter vi sammen den spændende rejse mod Verdens Bedste Børnefodbold!