De jyske og fynske fodboldklubber har mulighed for at påvirke fremtidens 11-mandsturnering for herreungdomshold (og U13 Liga 8-mands) direkte netop nu.

Et spørgeskema er nemlig udsendt til klubbens indbakke, som henvender sig til klubbens herreungdomstrænere.

Herreungdomsturneringen står langt fra med tegn på højt kolesteroltal eller er i risikogruppen for blodpropper, men et sundhedstjek kan gøre opmærksom på evt. nedslagspunkter, der kan gøres bedre.

Send spørgeskemaet videre til trænere
Spørgeskemaet er udsendt til klubbernes kampfordelere, som bedes videresende mailen til klubbens trænere på herreungdomssiden. Derudover er trænere, der var påsat som holdkontakter (registreret i KlubOffice) i rækkerne i efteråret 2021, også på modtagerlisten til spørgeskemaet.

I spørgeskemaet spørger vi bl.a.:

Hvor mange spillere har du til rådighed på dit hold i efteråret 2021?
10-15
16-20
21-25
26–30
31-35
36-40
Over 40

 

Hvor mange kampe tænker du er optimalt for jeres hold på en halvsæson i den ordinære turnering?
(her tænkes både før og efter en evt. midtvejsombrydning sammenlagt, men foruden træningskampe, kampe i vinterturneringer mv.)
8-10
11–12
13-14
Over 14

 

Hvor lang tid er du villig til at køre hver vej for at få den optimale matchning?
0-30 min.
30-45 min.
45-60 min.
60-75 min.
Over 75 min.


Besvar senest 17. december
Sidste frist for besvarelse af spørgeskemaet er fredag den 17. december, hvorefter en arbejdsgruppe går i gang med at analysere besvarelserne og vurdere, om der på nogle områder kan optimeres på turneringen.

Arbejdet kan evt. ende ud i turneringsforslag til næste delegeretmøde.