Tarup Paarup Idrætsforening (TPI) har været i rivende udvikling i hele kalenderåret 2021.

I klubben har man oplevet en kolossal vækst i antallet af medlemmer, og meget af det skyldes dels genåbningen af idrætslivet i foråret, men også en ændret tilgang til deres børnefodbold. Her er fokus på, at medlemmerne føler sig trygge, og at alle på tværs af årgangene bliver behandlet på lige vilkår – helt i tråd med nogle af de grundlæggende børnerettigheder, som DBU’s nye børnefodboldstrategi bygger på.

Med over 700 medlemmer udgør omkring 400 af dem børne- og ungdomsmedlemmer i klubben. Alene i 2021 har TPI rekrutteret tæt på 250 nye børnemedlemmer. Derfor kræver det mange flere frivillige folk at tage sig af dem.

Hos TPI forholder vi os 100% til DBU’s nye børnestrategi. John Emil Johansen, ungdomsformand i TPI

I TPI besluttede man derfor allerede i starten af året, at der skulle skrues på nogle knapper således, at træningen blev struktureret på en anden måde. Det skete med inspiration fra DBU’s nye børnefodboldstrategi, og særligt børnesynet, som strategien udspringer fra, der blev taget godt imod i klubben i starten af året.

I den nye strategi sigter DBU blandt andet efter, at man i klubberne fremover får tilknyttet en børneudviklingstræner, der skal fungere som bindeleddet mellem klubbens bestyrelse og børnetrænerne på banen.

Det har TPI i løbet af året fået implementeret i klubben, hvor fokus på børnefodbolden generelt har fået et nøk opad med flere hænder at gøre godt med.

Alt skal spille

Navnet er Lasse Roost Rasmussen. Han har en kandidat i Idræt & Sundhed fra Syddansk Universitet. Med sin uddannelse og faglige baggrund har han derfor en større viden end den gængse frivillige træner i TPI. Netop derfor blev han også udvalgt som børneudviklingstræner for årgangene U5-U12 i klubben. Derudover har han et ben i bestyrelsen og har selv spillet i klubbens seniorafdeling i adskillige år. Som børneudviklingstræner arbejder han med at udvikle og friske træningen i årgangene:

- Som børneudviklingstræner har jeg ansvaret for at sørge for, at alt spiller i forhold til vores børnefodbold, herunder, at vores trænere har adgang til de redskaber og materialer, de skal bruge. Og så sørger jeg for at være omkring trænerne i løbet af en uge, siger Lasse.

208303875 4826595234033518 5659423269408046440 N (2) 160 drenge og piger deltog i DBU Fodboldskole i sommer, der varede fem dage. Foto: TPI

Lasse hjælper altså med at koordinere træningen og sørger for trænermøder og forældremøder ved siden af. Hans motivation for at blive børneudviklingstræner i lige netop TPI er ikke til at tage fejl af:

- Vi har et kæmpe potentiale for at skabe et rigtigt godt børnefodboldmiljø hos TPI. Vi har voldsomt mange børn, der gerne vil spille fodbold. Derfor var min motivation for at blive børneudviklingstræner at få skabt en rigtig struktur og få sat nogle hensigtsmæssige rammer for vores trænere, så vi på den måde kan skabe et godt miljø for vores børnemedlemmer, der både nu og i fremtiden vil spille fodbold i TPI, siger han.

Jeg tror ikke, at der havde været tilstrækkeligt med forældretrænere til de nye årgange, hvis ikke der stod en børneudviklingstræner til rådighed. Lasse Roost Rasmussen, børneudviklingstræner i TPI

Lasse har været børneudviklingstræner i TPI siden 1. januar 2021, og han er umiddelbart sat til at være det året ud. Snart skal Lasse i samarbejde med klubben og særligt ungdomsformanden evaluerer på årets forløb. I starten havde han især fokus på at hjælpe de små årgange fra U5-U7 og deres forældretrænere i gang på bedste vis. Derfor stod han også for nogle af de enkelte træningspas og viste trænerne, hvordan en god træning kan se ud:

- Helt praktisk står jeg og sparrer og vejleder vores børnetrænere ude på træningsbanen på den bedst mulige måde, siger Lasse og fastslår en vigtig ting ved at være børneudviklingstræner:

- Jeg tror ikke, at der havde været tilstrækkeligt med forældretrænere til de nye årgange (U5-U7 red.), hvis ikke der stod en børneudviklingstræner til rådighed.

Struktur i træningen

236557041 4976200352406338 7304579179537153541 N Med en enorm medlemstilgang i 2021 følger også en masse begivenheder i TPI. Foto: TPI

Et konkret eksempel, som Lasse husker fra starten af sin periode som børneudviklingstræner, var fra i sommer. Her boomede det med nye spillere på deres U7-årgang. Opgaven for Lasse var, at han skulle være ude på træningsbanen sammen med de øvrige børnetrænerne for at strukturere en god træning:

- Hvis der så opstår en udfordring derude på træningsbanen – især fordi der er så mange spillere – så har de (børnetrænerne, red.) mulighed for at kalde på mig, og så skal jeg forsøge at være der sammen med dem og vejlede dem i forhold til at besvare de spørgsmål, de eventuelt måtte have, siger Lasse og uddyber:

- Så jeg forsøger at være til stede på banerne så meget som muligt.

Trænerne tager rigtig godt imod tilbuddet. Lasse Roost Rasmussen, børneudviklingstræner i TPI

I forhold til den enorme medlemstilgang hos TPI har en af opgaverne for Lasse været at samarbejde med børnetrænerne i klubben, om hvordan man kan skabe gode træningsmuligheder, der gælder for nybegyndere såvel som de spillere, der har været med i nogle år. På den måde kan spillerne træne på lige fod med hinanden.

Lasse mener derfor, at det er vigtigt at sætte fokus på de daglige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en træning:

- For mig er det vigtigt, at der er ressourcer til rådighed, og at der er mulighed for, at der kan være en, som kan være omkring det hele. Det, synes jeg, giver en stor støtte, og det hjælper på udfordringerne, vi har i dagligdagen, siger han og supplerer:

- Trænerne tager rigtig godt imod tilbuddet. De er meget taknemmelige i forhold til den hjælp og vejledning, der er derude, især i forhold til at kunne skabe et godt børnemiljø for vores medlemmer.

Ingen specifik trænertjans

Lasse har som børneudviklingstræner ansvaret for flere hold på en og samme tid. Adspurgt til hvad han mener om styrken ved, at han ikke udelukkende træner ét specifikt hold, svarer han:

- Styrken er, at der er nogen, som børnetrænerne ved, de kan komme til i forhold til at få noget hjælp og mulighed for at udvikle sig, lyder det fra Lasse.

I TPI har man været særligt opmærksomme på, at man tidligere har haft folk i klubben, der har haft nogle roller i børne- og ungdomsregi, der så har trænet et enkelt hold ved siden af. Det, mener Lasse, har haft sine udfordringer:

- Det har givet de problemer, at det mange gange har været svært for dem (trænerne, red.) at komme ud på banerne i forhold til at have træningstid samtidig på tværs af de andre hold. Så en børneudviklingstræner giver også nogle praktiske muligheder med hensyn til at kunne være til stede for samtlige hold, der kan dække hele området. Det har været en vigtig prioritering for os, konstaterer han.

Fra 1 til 2 børneudviklingstrænere

TPI fik – ligesom en børneudviklingstræner – ligeledes tilknyttet DBU Fyns John Emil Johansen som ungdomsformand i klubben i januar. Han er desuden med i DBU Fyns bestyrelse og fungerer særligt som formand for DBU Fyns børne- og uddannelsesudvalg. Med de roller på bagen har han derfor stor kendskab til DBU’s nye børnefodboldstrategi:

- Hos TPI forholder vi os 100% til DBU’s nye børnefodboldstrategi, lyder det prompte fra John Emil.

Det handler om fodbold for alle. John Emil Johansen, ungdomsformand i TPI

Nogle af de opgaver, han varetager i TPI, er trænerrekruttering og diverse fordelingsopgaver som baner og kampe. Han sørger også for, at deres mange trænere bliver tilbudt kurser, så de kan blive uddannede trænere.

Ifølge John Emil er det heller ikke lige til, når det kommer til at være børneudviklingstræner:

- Opgaven som børneudviklingstræner er jo enorm. Det handler om fodbold for alle. Så når årgangene træner, så træner de samtidig, fordi det er, hvad vi ønsker, de skal. Men de spørgsmål, der bluser op, er eksempelvis, hvordan træningen skal organiseres og hvordan man tilrettelægger øvelserne, sådan at alle laver det samme, men med forskellige præmisser på de forskellige stationer, der er på træningsbanen, siger han.

John Emil mener derfor, at opgaven som børneudviklingstræner simpelthen er så stor, at de har været nødt til at dele rollen op i to:

- Nu har vi en børneudviklingstræner til drengesiden, men vi har valgt at gå skridtet videre og også tilknytte en børneudviklingstræner til pigesiden med virkning fra 1. januar 2022, fortæller han og afrunder, om hvad der skal ske i klubben i den nære fremtid:

- Det næste, der skal ske hos TPI, er, at vi skal have underskrevet en samarbejdsaftale med DBU Fyn om at blive en DBU Børneklub (et centralt begreb i strategien, red.), og det ser vi meget frem til.