Futsal er som bekendt et spil, som oprindeligt har rødder i Sydamerika. Spillet kan både være med til at udvikle dine spilleres tekniske færdigheder, og så synes rigtig mange spillere, der prøver det, at det er rigtig sjovt.

Det er utroligt vigtigt, at vi lytter til klubberne hele tiden. Mikael Skovsgaards, DBU Fyns Seniorudvalg

Før denne sæson har DBU Fyns Seniorudvalg besluttet at ændre turneringsstrukturen for Futsal således, at seniorholdene spiller en decideret Futsal-turnering med enkeltkampe, hvor alle tilmeldte hold møder hinanden – præcis som vi kender det fra udendørsturneringerne. I den nye Futsal-turnering varer alle kampe 2x20 minutter. Ændringen er blandt andet sket efter en klubhenvendelse fra Veflinge/Morud, som bidrog med mange gode argumenter for beslutningen.

Et af de gode argumenter er, at man nu kan komme ud og spille kampe oftere. Før i tiden havde holdene nemlig kun mulighed for at komme til et eller to DBU Fyn Futsal-stævner pr. sæson, men nu giver den nye struktur mulighed for, at holdene kan spille kampe kontinuerligt hen over vintersæsonen:

- Det er blevet mere populært hos seniorholdene at spille Futsal fremfor almindelig indendørs fodbold. Den nye Futsal-turnering kommer forhåbentligt også til at bidrage til, at Futsal kommer til at fylde noget mere ude i klubberne kontinuerligt hen over vinteren, siger Mikael Skovsgaards fra Seniorudvalget og uddyber:

- Den nye struktur er mere organiseret og struktureret, som vi kender det fra andre turneringer. Det giver også noget mere at spille om, når man spiller en turnering fremfor et stævne.

Det er noget, som forhåbentligt i fremtiden også kan give endnu flere hold lyst til at spille Futsal hen over vinteren.

Klubhenvendelser vægtes højt
Når en klub henvender sig, er det vigtigt for Seniorudvalget hos DBU Fyn at lytte til klubbernes ønsker for eventuelle nye tiltag eller ændringer:

- Det er utroligt vigtigt, at vi lytter til klubberne hele tiden, understreger Mikael Skovgaards.

Ændringen af Futsal-strukturen er netop et eksempel på, at det giver stor værdi for hele arbejdet med fynsk fodbold, når klubberne byder ind.

Er I interesseret i at spille Futsal?  
Den nye Futsal-turnering er allerede i fuld gang med seks herrehold og fem kvindehold tilmeldt, og der er allerede spillet nogle gode og tætte kampe.

For jer der ikke nåede med i vores Futsal-turnering på denne side af jul, kan træningskampe eller træningsturneringer arrangeres til januar-februar 2022.  Kontakt Lau Krogshede, hvis I ønsker at være med. I er også velkomne til at kontakte Lau, hvis I har andre spørgsmål til planlægningen af DBU Fyns Futsal-tilbud:

Lau3.jpg
Koordinator for seniorfodbold Lau Krogshede
63115999