Ambitionen i DBU’s nye børnestrategi er at skabe ”verdens bedste børnefodbold”- intet mindre. Som børneklubrådgiver hos DBU Fyn, får du en vigtig rolle i det arbejde i samarbejde med fynske fodboldklubber.

Arbejdsopgaverne
Med DBU’s nye børnesyn som fundamentet for dansk børnefodbold er opgaven at engagere små, mellemstore og store fodboldklubbers (frivillige) ledelser og børneudviklingstrænere til at udvikle klubberne henimod at skabe (endnu) bedre børnemiljøer.

Du får samtidig en aktiv rolle i forhold til at sikre netværk og samarbejde på tværs af klubberne, så vi i fællesskab kan løfte børnefodbolden.

Dine primære opgaver vil være:

  • Implementering af børnestrategien via konceptet DBU Børneklub – herunder lave og udføre udviklingsplaner sammen med klubberne
  • Rådgivning af DBU Fyns medlemsklubbers ledelser og børneudviklingstrænere
  • Opsøgende kontakt til klubber og evt. administrative opgaver i relation til DBU Børneklub-konceptet


Om dig
Vi søger en person med erfaring fra foreningslivet – og helst fodboldklubber – som enten klubleder eller træner, og som bliver tændt af ideen om at være med til at udvikle de fynske fodboldklubber og mere specifikt deres børnefodboldtilbud.

Det er desuden en fordel, hvis du har pædagogisk indsigt og forståelse for børns udviklingstrin. Ligeledes er det en fordel, hvis du har enten en C-licens (børnetræneruddannelse) eller er motiveret til at gennemgå den som led i din ansættelse.

Jobbet kræver overblik, systematik, menneskelig forståelse og rummelighed, og så skal du kunne håndtere modgang på en god og konstruktiv måde, så der findes løsninger i samarbejde med klubbernes frivillige. Derudover forventer vi at:

  • Du har menneskelig forståelse, og kan lære fra dig
  • Du er en stærk mødeleder i små og store forsamlinger
  • Du er struktureret og ansvarsbevidst
  • Du er god til at planlægge og organisere
  • Du har gode administrative kompetencer og kan begå dig på et solidt niveau i Microsoft Office-pakken

Til gengæld tilbyder vi et spændende og fleksibelt arbejde, hvor humøret er højt og en god service overfor vores medlemsklubber er helt centralt.

Mere om jobbet
Da det vigtigste for os er at finde den eller de rigtige kandidater, kan jobbet enten være ½-tids eller 1/4-tids og kan derfor tilpasses dit øvrige arbejds- og privatliv.

Du må forvente, at en stor del af arbejdstiden vil være ude i klubberne i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage, ligesom der skal forventes weekendarbejde, da det typisk er der, der trænes og spilles kampe og der klubbernes frivillige er til rådighed.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med vores to klubrådgivere, men du forventes også ret hurtigt at være selvkørende i dit arbejde i og med klubberne.

Du skal have bil til rådighed, da en stor del af arbejdet vil foregå ude i klubberne rundt på Fyn. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens til enhver tid gældende takster.

Løn efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jacob Skov på jask@dbufyn.dk eller 63115997.

Send din ansøgning senest 10. december på job@dbufyn.dk.
Angiv i din ansøgning, om du ønsker 1/2-tids eller 1/4-tids ansættelse.


DBU Fyn ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.