I november byder vi alle de fynske fodboldklubber til dialogmøde, hvor vi samles for at dykke ned i børnestrategiens virkning på og samspil med klubbernes hverdag. Her vil begrebet DBU Børneklub ubetinget blive et centralt omdrejningspunkt og altså noget, som klubberne kan blive klogere på ved deltagelse på møderne.

B1913 og ØB glæder sig

Der er inviteret til i alt tre dialogmøder, hvor klubberne er fordelt baseret på deres antal af børne- og ungdomsspillere. Vi har taget en snak med to af de tilmeldte - Nils Holmsted Kruse fra B1913 og Mikael Martiena fra ØB, der ser frem til at deltage på et af møderne. 

Hvorfor har du/I valgt at deltage på dialogmødet den 11/11?

Mikael: ”ØB er en klub som ungdomsmæssigt satser på bredden og at det skal være sjovt at gå til fodbold. Vi synes selv, at vi er gode, men vil gerne blive bedre.”

Nils: ”Vi deltager ved dialogmødet, da vi i klubben har stort fokus på udviklingen af børnefodbolden. Her vil den nye børnestrategi selvfølgelig få stor indflydelse på de skridt, vi tager i fremtiden, kombineret med vores egen børnestrategi og Den nye Blå filosofi for børnefodbolden.”

Er der noget, som du/I er specielt nysgerrige på at høre mere om på mødet?

Mikael: ”Vi er meget nysgerrige på at høre, hvordan man kan skaffe flere hænder og gøre det sjovt for alle børn, uanset niveau og den mentale tilgang til sporten.”

Nils: ”Der er rigtigt mange gode ideer, såsom ansættelse af børneudviklingstrænere i børnestrategien, men flere af dem koster penge, som klubber som vores ikke har. Vi er nysgerrige på at høre, hvilke tanker man har gjort sig hos DBU i forhold til, hvordan klubber uden den store økonomi ikke bliver dekoblet fra de pengestærke klubber.”

Hvad forventer du/I at få ud af mødet i forhold til at arbejde med børnestrategien hjemme i klubben?

Mikael: ”Vi er interesseret i at høre mere om udviklingsstrategien for vores børnefodbold. Derfor forventer vi helt klart at få flere input til børnestrategien, som i forvejen er under udvikling i ØB.”

Nils: ”Vi forventer at få gode inputs til, hvordan vi kan implementere strategien bredt, og nogle yderligere fifs til at få forældrene mere på banen i forhold til den og børnefodbolden i det hele taget. Man kan som moderne fodboldklub ikke lukke sig selv, og det er vigtigt at hente al den inspiration ind, som man kan.”

Regner du med, at andre fra klubben vil deltage?

Mikael: ”Jeg regner med, at en eller to mere fra klubben vil deltage på nogle af de andre dialogmøder, enten i Højby eller Ringe.”

Nils: ”Vi stiller med de tre deltagere, som det har været muligt at tilmelde. Vi har én fra U6, én fra U9 og én fra U12, således at vi dækker hele børneområdet i vores klub."

Tre dialogmøder om fremtidens børnefodbold
Der venter uden tvivl de tilmeldte klubber nogle spændende snakke om, hvordan børnefodbolden skal udvikle sig på Fyn. De tre møder fordeler sig således:

9/11: For klubber med 150-350 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Tirsdag d. 9/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Ringe Boldklub
Tilmeldingsfrist: 5/11

Forud for dette møde er der mulighed for at overvære en inspirationstræning ude på banerne med børnetræning, der bygger på elementerne fra DBU Børnestrategi. Dette er frivilligt og kan tilmeldes samtidig med mødetilmelding via nedenstående link.


 

11/11: For klubber med færre end 150 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Torsdag d. 11/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Højby S&G
Tilmeldingsfrist: 8/11

Forud for dette møde er der mulighed for at overvære en inspirationstræning ude på banerne med børnetræning, der bygger på elementerne fra DBU Børnestrategi. Dette er frivilligt og kan tilmeldes samtidig med mødetilmelding via nedenstående link.


 

23/11: For klubber med flere end 350 børne- og ungdomsmedlemmer
Dato og tid: Tirsdag d. 23/11, kl. 18.30-21.00
Sted: Dalum IF
Tilmeldingsfrist: 19/11


 

Bemærk, at hvis I som klub/person er i tvivl om, hvor mange børne- og ungdomsmedlemmer, der er i klubben, skal I blot tilmelde jer det dialogmøde, I hælder mest til - ligeledes hvis I er forhindret i at deltage på den aktuelle dato.

OBS! Der er ikke længere begrænsning af antal pladser pr. klub til dialogmøderne. Derfor kan alle fra jeres klub deltage. Tilmelding til dialogmøderne er dog vigtig.

Til alle dialogmøder vil der være en sandwich samt drikkelse.

Vi glæder os til at se jer til et af dialogmøderne, der uden tvivl vil blive springbrættet til vores spændende rejse mod Verdens Bedste Børnefodbold!