Børnenes røde kinder og grønne knæ, som typisk er billedet efter en god fodboldtræning, er det seneste år ofte blevet erstattet af det farverige, blinkede lysskær fra iPad’en og PC-skærmen.

Det viser en stribe klare og tydelige tal fra Syddansk Universitet, hvor man har spurgt flere end 1200 børn og unge mellem 6 og 16 år, hvor fysisk aktive de har været under corona-nedlukningen, når man sammenligner med året før.

Det nedslående svar er, at de adspurgte børn blot har været aktive 32,6 minutter om dagen i gennemsnit. Det skal holdes op imod, at man anbefaler, at børn og unge minimum bevæger sig 60 minutter om dagen, for at øge trivslen og modvirke begyndende livsstilssygdomme. Flere end otte ud af ti af de adspurgte børn, siger endda, at de er mindre aktive end før corona-virussens udbrud.

- Det er bekymrende tal. Det har alvorlige sundhedsmæssige og mentale konsekvenser, når børn og unge ikke bevæger sig nok. I Danmark har vi en kultur, hvor vi i høj grad dyrker vores idræt i foreningerne og skolerne. Det kan tydeligt aflæses i tallene, at netop dette ikke har været muligt i store perioder i det forgangne år, lyder det fra Charlotte Pawlowski, som er lektor ved forskningsenheden Active Living under Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, som understreger vigtigheden i at børn får bevæget sig nok.

- Når det kommer til børnenes fysiske tilstand, så ved vi fra andre undersøgelser, at denne her form for inaktivitet kan give forstadier til livsstilssygdomme som cancer, hjertekarsygdomme og diabetes. Der er dog også mærkbare her-og-nu-problematikker i denne her inaktivitet. F.eks. manglende evne til at koncentrere sig og lavere trivsel, lyder det fra forskeren.

Forældre har nøglerolle

Selv om tallene i den grundige undersøgelse er markante, så kommer det ikke som en kæmpe overraskelse for Charlotte Pawlowski, at der har været et stort fald i aktiviteten hos de danske børn og unge. Når man er ungt menneske, er det nemlig først og fremmest fællesskabet og konkurrenceelementet, som motiverer til at få sved på panden.

- Når man bliver ældre, så ved man godt, at det er vigtigt at få rørt sig. Man er klar over, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser det har, når man ikke er aktiv nok. Men det er slet ikke det, der er motiverende, når man er barn. Her handler det groft sagt om at have det sjovt, og det er er altså bare sjovere at spille fodbold med holdkammeraterne end at løbe en tur med mor og far, siger hun og understreger, at det er væsentligt, at man som forælder hjælper sit barn tilbage i fodboldklubben.

- Vi ved ikke endnu, hvor svært det er at bryde de nye, inaktive vaner, men der er ingen tvivl om, at man som forælder spiller en nøglerolle i forhold til at få sit barn tilbage i foreningen, tilbage i fodboldklubben. Man skal motivere og vise vejen. Det er afgørende for trivslen hos sit barn, og det er faktisk sindssygt vigtigt, lyder vurderingen fra forskeren.

Aktive børn bliver også mere aktive som voksne

Udover de entydige her-og-nu-effekter på børn og unges sundhed eller mangel på samme, så er det vigtigt at få dem tilbage til fodboldklubberne af mere langsigtede grunde, fortæller Charlotte Pawlowski.

- Vi ved, at der er en helt klar sammenhæng mellem det aktivitetsniveau man har som barn og det, man ender med at have som voksen. Det er langt hen ad vejen også derfor, der er så stort fokus på, at børn er aktive, siger Charlotte Pawlowski, som ikke er i tvivl om fodboldklubbernes og de øvrige danske idrætsforeningers betydning i den sammenhæng.

- Når så mange børn og unge siger, at de har færre idrætsaktive timer end normalt, så siger det noget om, at det har en kæmpe betydning, af de her idrætsforeninger eksisterer. Her får langt de fleste børn deres primære bevægelse fra. Og selv om de også har transportbevægelse og skolebevægelse, så for det her mig bare til at sige: ”Hvor er det vigtigt, at vi har de her foreninger”. Støt op om dem, også for dit barns skyld, lyder opfordringen fra Charlotte Pawlowski.

Man skal motivere og vise vejen. Det er afgørende for trivslen hos sit barn. Charlotte Pawlowski