Årets delegeretmøde blev afviklet i Vissenbjerg Idræts- og Kulturhus, hvor mødet blev indledt med den traditionsrige - nogen vil måske endda sige sagnomspundne - wienerschitzel.

Herefter blev mødet igangsat med formandens beretning efterfulgt at regnskab og budget, inden forslagsbehandlingen gik i gang.

Nedenfor kan du læse lidt mere om to af de væsentligste forslag, mens du allernederst kan få det fulde overblik i mødereferatet.


Fynboer stemte igen ja til fusion med DBU Jylland  

Første forslag omhandlede reform af dansk breddefodbold, og det konkrete forslag gik på en fusion mellem DBU Fyn og DBU Jylland. Forslaget var stort set en gentagelse fra sidste år, hvor det blev stemt igennem, men da coronaen havde ændret lidt på nogle grundlæggende forudsætninger, måtte forslaget igen til afstemning. Det lykkedes DBU Fyns formand, Bjarne Christensen, at overbevise forsamlingen om det positive ved fusionen, og forslaget blev derfor vedtaget med et stort flertal.

Om fusionen - og dermed DBU Bredde Vest - bliver en realitet afhænger dog af, om klubberne i de øvrige 5 lokalunioner også stemmer det igennem på deres respektive delegeretmøder, hvoraf det sidste af dem - i København - først afholdes på den anden side af sommerferien.

I så fald træder den nye struktur i kraft pr. 1/1-2022.

Se hele indholdet af forslaget her: Reformen af dansk breddefodbold.


Forenklede dispensationsregler

DBU Fyns bestyrelse fremsatte et forslag, der skulle forenkle dispensationsreglerne og gøre det mere overskueligt for klubberne på holdkortet. Det blev efter en god debat vedtaget med effekt fra sæsonen 2021/2022 - dvs. efter sommerferien.

Nyt er:

  • Den såkaldte klassetrinsregel udgår
  • Der sættes en begrænsning på, hvor mange dispensationsspillere der kan bruges pr. stævne (3 og 5 mands) eller kamp.

Vi vil i nærmeste fremtid udsende en mail til klubberne, der forklarer reglerne nærmere og med konkrete eksempler.

Genvalg til alle - på nær en enkelt

Valghandlingerne bød på genvalg til alle de personer, der var på valg i hhv. DBU Fyns bestyrelse, Disciplinærudvalget og Appeludvalget. Dog med undtagelse af en enkelt person i disciplinærudvalget, som ikke ønskede genvalg.

Få det fulde overblik i referatet og se øvrige materialer fra delegeretmødet.