DBU’s IT-produkter har gennem de seneste år lettet hverdagens opgavehåndtering i de danske fodboldklubber.

F.eks. når en spiller begynder til fodbold for allerførste gang. Eller når klubbens hold skal udtages til kampene i weekenden. Eller når der skal opkræves medlemskontingent.

Så er Fodbold app’en, KampKlar og KlubOffice de redskaber, der er gode at have ved hånden.

 

NØGLETAL OM IT-KLUBPAKKEN:
DBU’s IT-produkter har gennem de seneste år lettet hverdagens opgavehåndtering i mange fodboldklubber. Det kan bl.a. aflæses i disse tal:

200.000+ fodboldinteresserede tjekker ind i Fodbold app’en hver måned.
330.000 fodboldspillere er blevet udstyret med deres helt eget fodboldpas.
Millioner af breddefodboldkampe er fløjtet i gang med elektronisk holdkort.
Mere end en halv milliard kroner kommer ind i klubklasserne fra kontingent på abonnement via KlubOffice.

Men der er behov for nye investeringer, hvis fodbold-Danmark fortsat skal have stærke, digitale medspillere. Derfor er det nødvendigt for DBU Fyn og de øvrige lokalunioner i dansk fodbold at opkræve en øget betaling per medlem for at kunne imødekomme de ambitioner, der er for dansk fodbolds digitale udvikling.

Et højt serviceniveau

Breddefodboldens digitale udvikling understreges tydeligt af, at over halvdelen af landets fodboldspillere har fodboldkontingent på abonnement via KlubOffice. I Fodbold app’en tjekker mere end 200.000 fodboldinteresserede ind hver måned. Og i holdværktøjet, KampKlar, er antallet af aktiviteter femdoblet på tre år.

- Breddefodbolden lever i en samtid med øget digitalisering, og der skal vi som organisation være klar til at følge med, så vi kan levere tidssvarende og gode IT-løsninger til klubberne. Vores ambition er, at de er med til at gøre det både lettere og sjovere, at være frivillig i klublokalet og aktiv som spiller, træner og forælder på og uden for banen, forklarer DBU Fyns formand Bjarne Christensen, og fortsætter:

- For at vi kan leve op til den ambition er der behov for flere midler til at understøtte driften og udviklingen af de IT-redskaber, vi tilbyder klubberne. Behovet bliver ikke mindre i takt med at den nye generation af frivillige kommer til i klubberne. De er vokset op i en hel anden digital tidsalder, og de vil derfor - med rette - stille større krav til vores IT-tilbud.

Fodboldklubberne har gennem årene fået flere og flere digitale muligheder og redskaber, mens de kun i begrænset omfang er blevet opkrævet for udviklingen. DBU har som organisation siden 2002 bidraget med en årlig IT-investering på mellem 3 og 8 mio. kr.


Populære IT-redskaber
Gennem de seneste 10 år er der altså fra DBU’s og lokalunionernes side blevet investeret massivt i digital omstilling, datasikkerhed, apps og administrationssystemer. Det fortsætter vi med, fordi vi oplever at klubberne har stor gavn af dem og at stadigt flere klubber benytter dem. 

- DBU og lokalunionernes egen finansiering kan ikke dække det behov, der er på IT-fronten i forhold til at vedligeholde og udvikle de forskellige tilbud. Derfor er vi nødt til at bede klubberne om en højere egenbetaling, forklarer Bjarne Christensen og uddyber:

- Vi vil som i dag opkræve IT-licensen direkte hos klubberne. Derfra er det jo så op til klubberne, om man via kontingentstigninger sender regningen videre til medlemmerne, som jo netop i høj grad nyder godt af de forskellige praktiske IT-produkter, men også de frivilliges indsats for fællesskabet.

Gældende fra 2021
Som eksempler på IT-udviklingen kan fremhæves, at alle Danmarks 330.000 fodboldspillere inden for de seneste år er blevet udstyret med deres helt eget fodboldpas, millioner af breddefodboldkampe er fløjtet i gang med elektronisk holdkort, og mere end en halv milliard kroner er rullet gennem det automatiske kontingentsystem og ned i klubkasserne.

IT Tidslinie1
IT Tidslinie2

Den justerede IT-licens træder i kraft i 2021 (fakturering fra DBU Fyn til den enkelte klub i løbet af foråret), og modellen er skruet således sammen, at alle danske klubber i år opkræves et grundbeløb på 500 kr. og derefter 6,75 kr. pr. medlem (baseret på DIF-medlemstallene indmeldt til CFR-registeret).

Itklubpakken Udsagn Ill IT

 

 

FAKTA OM DEN ÆNDREDE IT-LICENS:

DBU Breddes bestyrelse vedtog på sit møde den 9. november 2020 en ændret finansieringsmodel på IT-området, hvilket betyder, at alle danske fodboldklubber, store som små, fra 2021 i grundtakst skal betale kr. 500,- årligt i IT-gebyr samt yderligere et beløb pr. medlem af klubben. Beløbet pr. medlem vil være stigende frem til og med 2023, men grundtaksten på kr. 500,- vil være den samme.

IT-gebyr 2021-2023:
IT-gebyr 2021: 500,- pr. klub + 6,75 pr. medlem
IT-gebyr 2022: 500,- pr. klub + 11,25 pr. medlem
IT-gebyr 2023: 500,- pr. klub+ 16,00 pr. medlem

IT-gebyr 2020 (tidligere model):
0-99 medlemmer: 400,-
100-299 medlemmer: 1.060,-
300-499 medlemmer: 1.725,-
500-799 medlemmer: 2.780,-
800-999 medlemmer: 3.710,-
1000-xx medlemmer: 4.380,-