Alle klubber har pligt til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 15 år.. Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en person, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Børneattest indhentes digitalt

Børneattest skal hentes digitalt på www.politik.dk af en repræsentant fra klubben – fx klubformanden eller administratoren. Ved indhentning af børneattest skal man oplyse om fulde navn, CPR-nummer og NemID med medarbejdersignatur. Herefter modtager den frivillige en besked via eBoks om anmodningen, og skal nu give samtykke via NemID.

Læe mere her i den nyeste guide fra DIF.

Hold overblikket i KlubOffice

Følg med i KlubOffice. I træneroversigten i KlubOffice kan I se, hvilke registrerede trænere, der skal indhentes børneattester for og registrere en dato for modtagelsen af børneattest.  

Underretningspligt

Ingen idrætsforeninger under DIF/DBU kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold. Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til: Jan Darfelt, konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, tlf 43 26 20 31, jd@dif.dk. 

Klubberne opfordres til at have retningslinjer på børneområdet

DBU og DIF opfordrer klubber til at diskutere, opstille og vedtage fælles retningslinjer for, hvordan trænere og voksne har kontakt med børn i klubben samt uden for banen. Især kommunikation på mobil fører let til blufærdighedssager. Se mere i DIF-kampagnen "Når Grænser Brydes" nedenfor.