Ovenpå et svært år for det danske foreningsliv, så trænger børn og unge til at mødes om bevægelse, sjov og fællesskab. Vil du være med til at vise børnene vejen (tilbage) til det givende foreningsliv, man oplever i landets fodboldklubber?

Pigeraketten og ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er to landsdækkende aktiviteter, der besøger fodboldklubber i hele landet i løbet af foråret, sommeren og efteråret 2021. Fælles for aktiviteterne er, at de har til formål at introducere børn og unge for fodbold og foreningslivet. Til det arbejde søger vi 5-7 deltidsinstruktører.

Ansøgningsfristen er 10. februar 2021. 

Kort om Pigeraketten
Pigeraketten er et aktivt fodboldunivers, hvor piger fra 5-11 år introduceres for fodbold. Hver dag besøger Pigeraketten en fodboldklub, hvor op til 100 piger, i 2 ½ time, får lov at være i et legende rumunivers, der kombinerer sjove lege og mere traditionel fodboldtræning.

Læs mere om Pigeraketten her eller se videoen herunder.

Kort om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’
’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er en aktivitet med fokus på samarbejde mellem fodboldklubberne og en lokal skole. Værtsklubben inviterer op til 160 ind – og udskolingselever til en ’Åben Skole’ dag, der både består af en undervisningsdel og en aktivitetsdel. Formålet med aktiviteten er at rekruttere børne- og ungdomsspillere samt unge frivillige til fodboldklubberne.

Læs mere om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ her eller se videoen herunder. 

Din profil
Vi søger personer, der har erfaring fra foreningslivet og har lyst og mod på at introducere børn og unge til dette. Du skal være udadvendt og god til at omgås og inspirere både de frivillige i klubberne samt de deltagende børn. Desuden skal du være selvstændig, løsningsorienteret og ikke have svært ved at tale foran en stor forsamling. Du skal have kørekort til personbil, da du skal køre materialerne til afviklingerne i en mindre varebil. Desuden skal du have ren børneattest.
Ved jobbet som instruktør på ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, vil det desuden være en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, da der i denne aktivitet er et undervisningsmodul for både ind– og udskolingen.

Afviklingerne er fordelt over et geografisk stort område, så du skal være forberedt på til tider at køre langt og udvise en vis fleksibilitet. Overnatninger kan også forekomme.

Jobbeskrivelse

 • Kørsel til afviklingsklubber med materialesættet i en varebil, DBU stiller til rådighed
 • Telefonisk kontakt til værtsklubberne før hver afvikling (Pigeraketten)
 • Ansvarlig for gennemførelse af afviklinger af Pigeraketten og ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ i de respektive klubber (ved ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, i samarbejde med en kollega)
 • Opstilling og nedtagning af materialerne i samarbejde med frivillige
 • Instruere de frivillige i, hvad deres opgave er under afviklingerne
 • Pakning/udpakning af bil før og efter sæsonafslutning
 • Løbende inputs til aktiviteten samt deltagelse i afsluttende evaluering

Vi tilbyder

 • Et afvekslende og ansvarsfuldt job i fodboldens verden
 • Erfaring med afvikling af events for børn og unge
 • Masser af udfordringer og sjove oplevelser i fællesskab med både børn og voksne
 • Grundig instruktion og oplæring
 • Support og sparring med DBU’s projektkoordinator
 • Minimum to samlinger med de andre instruktører og den tilknyttede administration

Løn og vilkår

4-6 deltidsinstruktører til Pigeraketten

Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig arbejdsuge på 10 - 20 timer, alt efter hvad der passer den enkelte instruktør. Arbejdet er fordelt på både hverdage, weekender og helligdage. Din arbejdsdag vil være en blanding af dags- og aftenarbejde. Arbejdet er fordelt i perioden primo april-medio september 2021. Der vil ikke være mulighed for vagter i juli måned, da Pigeraketten holder sommerpause.

Timeløn:
120 kr. hverdage, 175 kr. lørdage og 220 kr. søndage og helligdage.

Arbejdssted:
2-3 ledige stillinger øst for Lillebælt og 2-3 ledige stillinger vest for Lillebælt.

1 deltidsinstruktør til ’Hovedet, Kroppen, Klubben’
Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig arbejdsuge på 10-15 timer. Afviklingerne ligger på hverdage fra kl. 8-15, herudover skal påregnes kørsel til og fra afviklingsstedet. Arbejdet er fordelt i perioden primo april – primo oktober 2021. Der vil ikke være mulighed for vagter i skolernes sommerferie, da ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ holder sommerpause.

Timeløn: 130 kr.

Arbejdssted: Primært Sjælland, dog kan der forekomme afviklinger i hele landet.

NB! Det er ikke muligt at kombinere en deltidsstilling på Pigeraketten med en deltidsstilling på ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, da spidsbelastningen ligger i samme periode.

Sørg for at tydeliggøre i ansøgningen, hvilke(n) af stillingerne du ønsker at søge. Hvis du søger en deltidsstilling på Pigeraketten øst for Lillebælt, kan du fx skrive ’Pigeraketten Øst’ i ansøgningens overskrift.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 7 og 8. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte Louise Poulsen på mail: lopo@dbusjaelland.dk eller tlf.: 4634 0771 eller Søren Hørslev Nordtorp på mail: sohn@dbusjaelland.dk eller tlf. 46340745.