DBU Fyns Seniorudvalg er på jagt efter et ekstra medlem med interesse for seniorfodbold og i særdeleshed indefodbolden og de øvrige vinterfodbold-tilbud.

Profil
Du har rod i den fynske breddefodbold enten via dit nuværende eller tidligere engagement i en fynsk fodboldklub, og har derigennem et stort kendskab til fynsk seniorfodbold..

Du må gerne have erfaring fra bestyrelses- eller udvalgsarbejde i en fynsk fodboldklub, ligesom det vil være en fordel hvis du selv spiller eller har spillet fodbold. 

Vi forventer af dig, at du:

 • Er engageret og sætter dig ind i de ting, der behandles på udvalgsmøderne.
 • Aktivt og engageret deltager i møder og arrangementer
 • Udfører aftalte opgaver
Til gengæld bliver du en del af en spændende fodboldorganisation, hvor du får direkte indflydelse på de fynske turnerings- og stævnetilbud i seniorfodbolden.
Der afholdes typisk ca. 6 møder (med forplejning) årligt i seniorudvalget, og som frivillig hos DBU Fyn modtager du en DBU-tøjpakke. Der udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med dit engagement hos DBU Fyn.


Fakta om DBU Fyns Seniorudvalg
DBU Fyns Seniorudvalg består af 5 medlemmer udpeget af DBU Fyns bestyrelse. Koordinator Lau Krogshede fungerer som koordinator for udvalget. 

Arbejdsopgaverne for udvalgsmedlemmerne er:

 • At varetage medlemsklubbernes interesser i fodboldpolitiske sammenhænge
 • At sikre at DBU Fyn har de rette turnerings- og stævnetilbud for senior og "de gamle" samt løbende evaluere og tilpasse disse
 • At forberede sig til og deltage på møder
 • At udføre aftalte opgaver efter møder (i begrænset omfang)
 • At udføre praktiske opgaver – eksempelvis hjælp ved arrangementer (i begrænset omfang)
 • At repræsentere DBU Fyn i forskellige sammenhænge
 • At sikre udvikling af fynsk fodbold til gavn og glæde for de fynske klubber.
Fakta om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 150 medlemsklubber. Dermed repræsenterer vi flere end 28.000 medlemmer.

DBU Fyns primære arbejdsområder er:

 • Turnerings- og stævneadministration
 • Uddannelse
 • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)

Hør mere om dine muligheder
Er du interesseret i at komme i betragtning til den ledige udvalgsplads, eller vil du blot høre nærmere, så kontakt:

Lau Krogshede på lauk@dbufyn.dk eller tlf. 6311 5999.

Ansøgning kan sendes via mail til lauk@dbufyn.dk senest 16. januar 2022.