Siden genåbningen af fodbolden efter corona-nedlukningen har retningslinjerne for at sikre overholdelse af forsamlingsforbuddet været, at tilskuere kun har været tilladt i forbindelse med kampe og stævner.

Myndighedernes forsamlingsforbud skal naturligvis til enhver tid overholdes i fodboldklubberne, og hvis klubben ønsker at åbne for, at der kan være et begrænset antal tilskuere ved træning, skal I være sikre på, at følgende overholdes:

  • Det skal være tydeligt hvilket træningshold, som en given gruppe af tilskuere tilhører.
  • Den samlede gruppe (af både tilskuere, spillere og trænere) må ikke overstige 100 personer (i kommuner hvor forsamlingsforbuddet er nedsat, skal det nedsatte forsamlingsforbud naturligvis følges).
  • Tilskuerne skal opholde sig i et afgrænset område, som tydeligt hører til en træningszone og dermed et træningshold.
  • Der skal være minimum 2 kvadratmeter areal per tilskuer i tilskuerområdet, og tilskuerne skal holde minimum en meters afstand til hinanden.
  • Det er vigtigt, at tilskuerne ikke opholder sig i ”buffer-zonen” mellem to træningsbaner. I så fald vil de ophæve afmærkningen af de to træningsbaner, og hele forsamlingen på fodboldanlægget vil kunne ses som én stor forsamling.

 

DET ER TIL ENHVER TID DEN ENKELTE KLUB, DER BESTEMMER, OM MAN VIL TILLADE TILSKUERE VED TRÆNINGER PÅ KLUBBENS ANLÆG.

Hvis der er stort pres på fodboldanlægget, og banerne er delt stramt op for at få plads til så mange træningshold som overhovedet muligt, vil vi ikke anbefale, at der tillades tilskuere ved træninger, da menneskestrømmene kan blive svære at styre, og der dermed er risiko for, at forsamlingsforbuddet bliver brudt i fodboldklubben.

 

Sørg for at kommunikér tydeligt til alle, særligt forældre, hvordan reglerne for tilskuere til træning er i jeres klub.

 

Ny version af Fodboldens corona-regler

Protokollen for Fodboldens corona-regler er naturligvis blevet revideret i en ny version, hvor muligheden for tilskuere ved træning er beskrevet.

Tilskuere ved kampe og stævner

Ved kampe og stævner dispenserer myndighederne fra forsamlingsforbuddet på 100 personer. Det vil sige, at man må være forsamlet op til 500 personer ved kampe og stævner, så længe der kun er maksimalt 100 aktive personer involveret, og at tilskuere opholder sig siddende på en stol i et afgrænset tilskuerareal. Hvis der er 100 aktive deltagere (trænere, frivillige, dommere og spillere), må der altså maksimalt være 400 tilskuere, hvis ellers faciliteterne tillader det pladsmæssigt, og de sidder ned på stole. En af grundene til, at myndighedernes retningslinjer er, at tilskuerne skal sidde ned på stole, er, at der så er bedre styr på tilskuerområdet. Der er desuden mindre bevægelse og dermed mindre potentiel smitte, når tilskuerne sidder ned, end når de står op.