Dansk børnefodbold skal have en ny fælles strategi i børnehøjde, der er tidssvarende og omfavner de nye tendenser og udvikling inden for aldersgrupperne U6-U12, for piger og drenge. En strategi, der går i børnehøjde, og er med til at sikre at fodbolden foregår på børnenes præmisser og som sætter spilleren i centrum.

Det er første gang, at der laves en fælles funderet spillerudviklingsstrategi på tværs af køn, bredde og elite. Derfor har der også i det seneste års tid været arbejdet målrettet og fra mange sider på at finde frem til, hvordan vi skaber verdens bedste børnefodbold.

Arbejdet har både bestået af analyser, fokusgrupper og direkte inputs fra de mange interessenter ude i klubberne, der til dagligt har berøring med de ting, der fylder i arbejdet med de mange børnespillere.

Ud over et omfattende analysearbejde, inputs fra udvalgte repræsentanter fra spiller- og trænermiljøerne, afholdte DBU desuden en stor fælles spillerudviklingskonference i januar for mere end 300 fagpersoner. Her var fokus på at få så mange relevante inputs som muligt fra så mange interessenter som muligt. En konference, der viste med stor tydelighed, at behovet for en ny fælles strategi er både stort og nødvendigt.

Netop en opsamling af de mange inputs, der kom fra førnævnte spillerudviklingskonference, har diverse strategigrupper arbejdet videre med på tværs af bredde og elite. Resultatet er man nu i fællesskab klar til at præsentere som udkast for de mange interessenter som en ny strategi for børnefodbolden er relevant for.

For mere information om førnævnte konference - www.dbu.dk/konference2020


Bliv klogere på webinarerne

Herunder ser du en oversigt over de resterende webinarer og links til dem. Tilmelding er ikke nødvendigt - du klikker dig blot ind ved mødestart.

Dato

Link

Tirsdag 22. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 22. september

Onsdag 23. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 23. september

Torsdag 24. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 24. september

Mandag 28. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 28. september

Tirsdag 29. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 29. september

Onsdag 30. september kl. 17.30-20.00

Link til online-webinaret d. 30. september


Webinarerne vil være en kombination af et debatoplæg fra to af medlemmerne i den overordnede strategigruppe, med en efterfølgende mulighed for at deltagerne kan stille opklarende spørgsmål samt komme med input til strategien.

De er primært tiltænkt personer der beskæftiger sig med segmentet børnefodbold piger/drenge fra U6 til U12, herunder trænere, ledere, bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemedlemmer på tværs af både bredde og elite.

Webinarerne skal være med til at sikre, at gruppen får yderligere inputs, der kan arbejdes videre med, inden at det endelige strategioplæg skal fremlægges for DBU’s Bestyrelse sidst på året.


Retningslinjer til online-webinarerne

Datoer, tidspunkter og links til online-webinarerne findes nedenfor. Der vil herudover være nogle retningslinjer ved deltagelsen i webinarerne. Deltagere skal slå deres video og mikrofon fra, herigennem sikres bedst mulig forbindelse til fremlæggelse af præsentationen. Undervejs i oplægget bliver der rig mulighed for refleksion samt formulering af eventuelle spørgsmål. Efter præsentationen af høringsoplægget, åbnes der for spørgsmål, som skal skrives i chatten til mødet. Spørgsmålene vil blive viderebragt til oplægsholderne, som herefter vil svare på dem.