11. maj bliver det igen muligt for alle landets knap 330.000 breddefodboldspillere at vende tilbage til fodboldbanerne. Myndighedernes anvisninger og fodboldens corona-regler skal dog følges nøje. Her kan du få inspiration til, hvordan din klub kan planlægge genstart af træningen.

I kan få det fulde overblik over fodboldens corona-regler herunder:

Find plakat og protokol her

’Fodboldens corona-regler’ er udarbejdet af DBU og DBU Bredde, og det er et sæt regler og anvisninger, der skal følges ved aktiviteter i fodboldklubber landet over i den kommende tid.
Retningslinjerne fra myndighederne og fodboldens corona-regler giver nogle udfordringer ift. træning, som I kender det. Og derfor er det vigtigt, at I som bestyrelse har snakket genstarten af træningen grundigt igennem.

I bestemmer, om I vil genstarte træning
Husk til enhver tid, at det er jeres beslutning, om I som klub starter træningen op. Hvis I vurderer, at I ikke kan overholde retningslinjerne for træning, og I ikke er trygge ved at starte op, så er det muligt for jer at lade være med at starte træningen op.

Nedenfor har vi samlet en tjekliste, I som bestyrelse med fordel kan bruge til at tage en beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår, I vil starte træningen i klubben op.

Tjeklisten til bestyrelsen: Gode råd om genstart af træning

1. Er banerne klar til træning?+

Er I i tvivl om, hvordan banerne skal streges op, så kontakt det lokale politi.

Gå også i dialog med kommunen, hvis det er dem, der opstreger banerne. Sørg også for at få deres godkendelse af træningsopstart, hvis kommunen ejer banerne.

Derudover skal I (evt. kommunen) sikre, at faciliteterne er klar til træning. Er græsset slået? Er der sat net i målene? Og er boldene pumpet?

2. Overvej banekapacitet og træningspunkter nøje+

Jf. DBU’s Protokol for Opstart må der maks være 10 personer forsamlet per fodboldbane inkl. en træner eller en voksen. Det stiller krav til jeres banekapacitet. Hvis I er i tvivl om tolkningen af forsamlingsforbuddet på jeres areal, så skal der rettes henvendelse til jeres kommune og lokale politi. 
Hvad har I i klubben plads til? Kan alle årgange starte op igen, eller bliver det udvalgte årgange, der starter op? Overvej forskudte og alternative træningstidspunkter, og om træningspassene kan gøres kortere til fordel for, at flere kan komme i gang? Der er fortsat et forsamlingsforbud på 10 personer. Det betyder, at der maksimalt må være 10 personer på en fodboldbane.

3. Hvilke ressourcer har I til rådighed?+

Jævnfør retningslinjerne må der max være 10 på en bane inkl. en træner eller en voksen. Det stiller ekstra krav til jeres trænere. Er der nok trænere/voksne til at varetage dette? Eller skal I ud og bede om hjælp hos forældrene? Og hvad med bestyrelsen – kan I hjælpe til på nogen måde, så det gøres lettere for trænerne i denne tid? Bør én eller flere af jer f.eks. være til stede under træningerne, så det er muligt at stille spørgsmål samt sikre, at retningslinjer og praktik fungerer?

4. Kommunikation om træningsstart til klubbens medlemmer og deres forældre+

Medlemmerne og særligt deres forældre, har brug for praktisk information om træningsstart. Ligeledes vil nogle medlemmer og deres forældre have brug for at vide mere om, hvordan træningen struktureres, mødetid – og sted, særlige retningslinjer for træningen med videre, for at de føler sig trygge ved at komme til træning.
Vil I sende en mail ud til alle medlemmer forud for træningsstart? Og bør I kommunikere via jeres hjemmeside, KampKlar og Facebook? Det kan også være, I indkalder til virtuelt fællesmøde med forældrene eller finder en helt anden måde at kommunikere på.

5. Kommunikation om træningsstart til klubbens frivillige+

Klubbens frivillige trænere og holdledere har brug for information om genstarten. Herunder de særlige retningslinjer om afstand, gruppestørrelse mv. de skal tage under træningen. Ligeledes kan de have bruge for inspiration til øvelser, som er særligt egnede og overholder retningslinjerne – eller de kan blot have bruge for at stille spørgsmål om forskellige praktiske forhold. Overvej derfor, hvordan I vil kommunikere til de frivillige. Vil I sende dem en mail? Ringe dem op én for én? Eller afvikle et fælles online-møde? DBU Bredde er i færd med at planlægge et online trænerkursus med inspiration til både træningsøvelser der overholder retningslinjerne samt kommunikation med - og involvering af forældre. Kurset vil være særligt målrettet til trænere og holdledere. Det er gratis for alle, og nærmere information om tilmelding følger.

6. Praktikken+

Alle træningsrekvisitter skal jævnfør retningslinjerne rengøres efter træningen. Har I vand og sæbe tilgængeligt til dette? Og hvem sørger for at det sker? Er det trænerne selv, der har ansvaret? Ligeledes skal alle spillere jf. retningslinjerne vaske eller afspritte hænderne inden træningen går i gang. Skal spillerne selv medbringe remedier til at vaske hænder eller sprit til afspritning? Eller sørger I som klub for dette? Sundhedsstyrelsens regler skal fremgå tydeligt ude på anlægget. Vi anbefaler desuden, at fodboldens corona-regler også hænges op ude på anlægget. Aftal derfor også, hvem der sørger for at printe og hænge op?

7. Idrættens hjælpepakker+

Hvis I i bestyrelsen ikke allerede har snakket om hjælpepakkerne, så er det en god idé at få det gjort. I kan søge forskellige puljer. Læs nærmere på DIF's hjemmeside:

Husk også, at I løbende kan holde jer opdateret om de nyeste retningslinjer på dbusjaelland.dk/corona

Vi håber, at ovenstående kan være en hjælp i arbejdet med at planlægge og genåbne klubben for træninger. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte nødberedskabet for at få råd og vejledning omkring genstart af træning.

Hvis I er det mindste i tvivl om myndighedernes fortolkning af forsamlingsforbuddet på jeres areal, så kontakt jeres kommune og det lokale politi. 

Vær derfor også opmærksom på, at vores råd og anbefalinger løbende ændrer sig efter dialog med myndighederne. Vi sørger for at holde jer løbende orienteret.