Det fynske fodboldfolk har i spænding ventet på, hvad der skulle ske med de fynske turneringer efter det stod klart, at de ikke kunne færdigspilles.

- Det er ikke med vores gode vilje, at vi har holdt de fynske klubber på pinebænken. Jeg forstår udmærket, at de har været spændte og utålmodige, men vi har brugt tiden på at drøfte de forskellige scenarier grundigt og få en række forhold til at falde helt på plads. Det er nu sket samtidig med, at der er kommet en udmelding om Danmarksserien, og det har været afgørende for, at vi nu kan komme med en tydelig udmelding på, hvad der sker med de fynske turneringer, forklarer DBU Fyns formand, Bjarne Christensen.


Følgende scenarier, som DBU Fyn-formanden sætter ord på, var i spil:

 • Ingen op- og nedrykkere bortset fra oprykning fra Albaniserien til Danmarksserien

  Det er denne model, de opdaterede propositioner går på, og dermed det, der bliver konsekvenserne af de aflyste turneringer.

  De ændringer der nu er foretaget i propositionerne og de sportslige konsekvenser, de medfører, mener en enig bestyrelse, er den mest fair udgang på en kompliceret situation, hvor det vil være umuligt at gøre alle 100 % tilfredse.

  Oprykningen fra Albaniserien sker, fordi der skal sendes en oprykker op i Danmarksserien.

 • Op- og nedrykninger i alle rækker

  - Vi mener ikke, at det vil være sportsligt fair at foretage op- og nedrykninger fra en turnering, hvor kun halvdelen af kampene er spillet. Da ikke alle hold har spillet lige mange kampe, grundet udsatte kampe fra efteråret, ville denne model endvidere medføre op- og nedrykninger baseret på udregninger i en matematisk model for at få alle hold op på samme antal kampe. Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt.

 • Kun oprykkere - ingen nedrykninger

  - Den løsning har vi fravalgt, da det vil give et voldsomt blodbad på nedrykninger i næste sæson, hvor der samlet set så ville skulle rykke 26 hold ud af henholdsvis Albaniserien og Serie 1. Det mener en enig bestyrelse ikke ville være holdbart for den fynske fodbold.

Sådan bliver det – kort fortalt

(Se de fulde ændringer af propositionerne her)

HERRER SENIOR

Albaniserien

 • Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere kampe i sæsonen 2019/2020
 • Der kåres ingen fynsmestre
 • Ingen hold rykker ud
 • Der er én oprykker til Danmarksserien: B1913
 • Til august starter en ny helårsturnering i Albaniserien, hvor alle hold starter med 0 point. 

Serie 1

 • Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere kampe i sæsonen 2019/2020
 • Der er ingen op- og nedrykkere i indeværende sæson
 • Til august starter en ny helårsturnering i Serie 1, hvor alle hold starter på 0 point.

Serie 2

 • Resten af turneringen aflyses pr. 10. maj 2020 grundet Covid-19, der spilles derfor ikke flere kampe i sæsonen 2019/2020
 • Der er ingen op- og nedrykkere i indeværende sæson
 • Til august starter en ny helårsturnering i Serie 2, hvor alle hold starter på 0 point.

Serie 3

 • Serie 3 gennemføres ikke i første halvdel af 2020
 • Alle hold, der var indplaceret i Serie 3-1 og Serie 3-2, starter i Serie 3 i efterårssæsonen 2020
 • Der er hverken op- eller nedrykkere i indeværende sæson.
 • Til august starter en ny halvårsturnering i Serie 3, hvor alle hold starter på 0 point.

Serie 4

 • Serie 4 gennemføres ikke i første halvdel af 2020
 • Alle hold skal nytilmeldes til efterårssæsonen 2020.
 • Til august starter en ny halvårsturnering i Serie 4, hvor alle hold starter på 0 point.

Serie 5

 • Serie 4 gennemføres ikke i første halvdel af 2020
 • Alle hold skal nytilmeldes til efterårssæsonen 2020.
 • Til august starter en ny halvårsturnering i Serie 5, hvor alle hold starter på 0 point.

 

ØVRIGE RÆKKER, HERUNDER KVINDE SENIOR
 • Forårsturneringerne i 2020 er aflyst
 • Turneringerne starter forfra til august 2020 med samme hold og antal i de forskellige kvalificerede rækker og med nytilmelding til de øvrige.


Slutstillingerne i Albaniserien, Serie 1 og Serie 2 afgøres ud fra princippet om pointgennemsnit, dvs. antal optjente point divideret med antal spillede kampe. Pointstraf indgår i stillingen således, at antallet af minuspoint ifølge straffen trækkes fra før udregning af pointgennemsnittet. Samlet ændrer det ikke ved, at B1913 indtager førstepladsen i Albaniserien. De ændrede slutstillinger får således ingen konsekvenser i nogen af rækkerne, da der ikke er op- og nedrykkere.
Se evt. de gældende slutstillinger her.

Hvad sker der med Sydbank Pokalen?

Såfremt der åbnes for breddefodboldkampe igen i nærmeste fremtid afvikles to fynske runder af Sydbank Pokalen og Sydbank Kvindepokalen i juni og to runder i august. Det sker, fordi der skal "afleveres" hold til den landsdækkende del af turneringerne.


Sydbank Pokalen

 1. runde: 16.-17. juni
 2. runde: 23.-24. juni
 3. runde: 18.-19. august
 4. runde: 25. august

Den oprindelige lodtrækning er forsat gældende. Se her.

Kampene må ikke afvikles senere end den fastsatte spilledato.

Kampe fastsat til tirsdag den 14. april vil blive afviklet tirsdag den 16. juni.

Kampe fastsat til onsdag den 15. april vil blive afviklet onsdag den 17. juni.


Sydbank Kvindepokalen:

 1. runde: 16. juni
 2. runde: 23. juni
 3. runde: 18. august

Den oprindelige lodtrækning er forsat gældende. Se her.

Kampene må ikke afvikles senere end den fastsatte spilledato.

Kampe fastsat til tirsdag den 21. april vil blive afviklet tirsdag den 16. juni.


Vi er klar over, at ovenstående vil give et presset turneringsprogram i august, men det er trods alt bedre, end at vinderne skal findes ved lodtrækning.

Stadig håb om fodbold inden sommerferien

Vi savner alle glæden og spændingen ved en god fodboldkamp. Derfor har vi også sommerkampe på tegnebrættet, så vi, såfremt der åbnes for breddefodboldkampe i nærmeste fremtid, kan udbyde turneringer/stævner, som kan færdigspilles inden Danmark går på sommerferien. Hvordan det endelige format bliver er endnu ikke fastlagt. Nærmere info følger snarest.