Fodboldtræningen må sættes i gang i alle landets fodboldklubber, men med en del restriktioner på grund af corona-situationen.

I ovenstående videoguide kan du se de vejledninger, der skal følges UNDER træning. Meget snart lancerer vi DBU Træningsprogrammer for alle børne- og ungdomstrænere med særlige corona-godkendte øvelser.

De særlige corona-regler under træningen

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og
  ved samlinger.
 • Der opfordres til aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 • Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst.
 • Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal
  bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under
  træning.

Se mere om corona-træning her

Fodboldens Corona Regler Grafik Endelig 08.05.20