Det er DBU Fyns Seniorudvalgs ønsker hele tiden af have en tidssvarende turnering med en masse jævnbyrdige og spændende fodboldkampe. Alt sammen for at sikre et attraktivt tilbud til de fynske klubber.

Den nedsatte arbejdsgruppe har bestået af tre repræsentanter fra DBU Fyns Seniorudvalg samt fire personer fra de fynske klubber. Arbejdet har resulteret i et konkret forslag om at ændre den nuværende turneringsstruktur i Albaniserien, Serie 1 og Serie 2. Forslaget ligger blandt andet op til, at antallet af hold i de tre øverste rækker reduceres, og at Serie 1 og Serie 2 ombrydes efter hver halvsæson. 

Om forslaget skal fremsættes til afstemning på DBU Fyns Delegeretmøde mandag den 24. februar, ønsker DBU Fyns Seniorudvalg at give klubberne medindflydelse på. Derfor indkaldes der til info- og debatmøde: Mandag den 27. januar kl. 18.30.


Dagsorden på mødet:

- Bevæggrundene for forslaget

- Uddybning af forslaget

- Spørgsmål og input fra deltagerne

Mødet finder sted i Lokale K, Stadionvej 50, 5200 Odense V (modsat side af DBU Fyns kontor).

Hver klub kan tilmelde 2 personer. Tilmelding skal ske til Lau Krogshede på lauk@dbufyn.dk senest søndag den 26. januar. DBU Fyn er vært med en vand/sodavand ved mødet.