- Vi fik pludselig flere medlemmer og meget hurtigt flere penge i kassen. Når kontingentet kører automatisk, får vi betaling fra 95 % af klubbens 580 medlemmer på én dag, forklarer Jørgen Trankjær fra Vildbjerg SF om den automatiske kontingentbetaling i administrationsværktøjet KlubOffice.

Jørgen Trankjær er it-ansvarlig i Vildbjerg SF og ser økonomiske fordele i klubbens digitale udvikling. Tidligere var det nemlig et generelt problem i den midtjyske klub, at det kunne tage flere måneder for kassereren at få kontingentet ind med det traditionelle girokort. Med KlubOffice ved medlemmerne, hvilken dato pengene trækkes, og så har klubben dem på kontoen dagen efter.

- Sidst manglede bare 10 medlemmer at betale, og det skyldtes, at de havde fået nyt kort, tilføjer Jørgen Trankjær, der mener, at it-kurserne er en investering for klubben.

Resultaterne er til at få øje på, og DBU's IT-klubpakke sikrer ikke kun automatisk kontingent, men bringer også orden i medlemmerne, sparer klubben tid og samler kommunikationen ét sted.

Har fået styr på medlemmerne
For to år siden startede IT-eventyret i Vildbjerg SF, da klubben havde et stort ønske om at få ryddet op i medlemskartoteket. Det første skridt på vejen var et IT-forløb, der hjalp vildbjergenserne i gang med værktøjerne KlubOffice, Klub-CMS og KampKlar.

- Når en spiller melder sig ind eller ud af klubben, fortæller hjemmesiden KlubOffice, at spilleren skal påbegynde eller afslutte betalingen. Skifter en spiller fra en klub til en anden, sikrer systemet på samme måde, at spilleren ikke optræder for klubben uden spillercertifikat, forklarer Jørgen Trankjær, der nu har fået styr på medlemmerne i Vildbjerg SF, hvor KlubOffice forhindrer gratister og bringer antallet af restancer væsentligt ned.

Vi fik pludselig flere medlemmer og meget hurtigt flere penge i kassen. Når kontingentet kører automatisk, får vi betaling fra 95 % af klubbens 580 medlemmer på én dag Jørgen Trankjær

Vil have kommunikationen med
Nu skal dialogen med klubbens medlemmer effektiviseres efter samme metode i kommunikationsværktøjet KampKlar.

- Lige nu bruger vi kun KampKlar i ungdomsafdelingen, men det er et godt værktøj til alle. Du kan hurtigt og nemt informere om holdopstilling, ændringer og opgaver. Og det er endnu nemmere, når du kan tilgå indholdet fra din telefon. Løsningerne er praktisk talt lige i lommen, siger Jørgen Trankjær og håber på, at KampKlar vil blive implementeret i hele klubben i den nærmeste fremtid.

- Vi kan tilføje klubbens forskellige arrangementer i systemet og hurtigt og nemt få pengene ind inden afslutningsfest f.eks. Det samme gør sig gældende for de enkelte hold, hvis der skal være fællesspisning eller andet. Der er helt automatisk en sammenhæng mellem værktøjerne, og det skal vi udnytte.

DBU følger med tiden
For Jørgen Trankjær er it-systemerne uundværlige i klubben. Når spilleren indmeldes online via hjemmesiden, registreres han eller hun automatisk i KlubOffice og er til rådighed i KampKlar, der så opdaterer hjemmesiden med statistikker, livescore og holdkort. Det sparer administrationen flere timers arbejde og bringer flere penge i den store klubkasse. Derfor roser han DBU for at følge med tiden og udnytte den teknologiske udvikling til klubbernes fordel.

- DBU er opdateret, og værktøjerne bliver løbende bedre. Der er et godt samspil mellem klubberne og DBU for at nå de bedste løsninger, og der er ingen tvivl om, at alle kan få gavn af IT-klubpakken, afslutter Jørgen Trankjær og anbefaler andre klubber at anvende DBU Jyllands digitale redskaber.

IT-klubpakken giver flere fordele 

Med DBU's IT-klubpakke får din klub…
  • styr på medlemmerne i et opdateret medlemskartotek
  • automatiseret kontingentkørsel 
  • færre restancer og gratister 
  • mere tid og flere penge
  • lettere administration
  • kontinuerlig kommunikation ét sted 

Pris
Ét kursus i DBU's IT-klubpakke koster 2200 kr.

Læs mere 
Klubbens IT-værktøjer er delt op i tre moduler af fem kurser. Det anbefales at følge modulrækken kronologisk for at opnå det bedste udbytte for hele klubben. Det er dog også muligt at booke kurserne separat, hvis klubben ønsker det.

Se IT-klubpakken, IT-værktøjerne og kursets opbygning her

Finde vejledninger og videoer til it-værktøjerne her 

Kontakt 
Er din klub interesseret i et introduktionskursus, kan du kontakte Jacob Skov på jask@dbufyn.dk.