DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-træneruddannelse målrettet børne- og ungdomstrænere. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du tidligt i forløbet blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart nu og her for alle trænere. Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og værktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Lige nu kan du tilmelde dig et C1 kursus som afholdes hos Odense Boldklub. Kurset afholdes søndag den 30. august 2020 kl. 09-17, og der er tilmeldingsfrist den 25. august, men skynd dig, mens der stadig er plads.  

 

DBU C2-træner er andet trin i C-træneruddannelsen. For at deltage på C2, skal du have gennemført C1.
Efter endt kursus kan du tage en test og få papir på, at du er uddannet DBU Børnetræner eller DBU Ungdomstræner.
C2 er opdelt i tre aldersrelaterede forløb; U5-U9, U10-U12 og U13-U19, som du vælger dig ind på. Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe. Du må gerne tage flere C2-kurser, hvis du ønsker det, men det er ikke et krav.

Lige nu er der mulighed for at deltage på fire forskellige C2-kurser, som alle har fokus på træning af U10-U12-spillere.

Netop nu er der ingen kurser åbne for C2 U5-U9 eller C2 U13-U19, men hvis I ønsker det, kan I bestille det som et klubkursus. Læs mere om muligheden her eller kontakt John Christensen på joch@dbufyn.dk.

 

For at få en fuld UEFA-godkendt C-trænerlicens skal man efter gennemført C1 og C2 slutte af med et B1-trænerkursus og en UEFA C-licens eksamen. Hvis du allerede har C1 og C2 kan du deltage på et B1-kursus hos Vindinge Boldklub, hvor der er kursusstart den 26. september 2020. 

 

 

Hvis I ikke ønsker at deltage i nogle af de ovenstående kurser, men i stedet gerne vil arrangere et kursus i jeres egen klub, kan det lade sig gøre med både C1 og C2. Et klubkursus bestilles her

Et C1-kursus koster kr. 4.350,- for klubben efter et tilskud fra DBU på kr. 2.500,-

Et C2-kursus koster kr. 5.650,- for klubben efter et tilskud fra DBU på kr. 3.500,-

 

For at afholde et klubkursus, skal klubben sørge for følgende: 

  • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses 
  • Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen)
  • Spillere (medier)
  • Bolde, toppe og veste   
  • At alle kursister er registreret inden, så de kan modtage forberedelsesmaterialet