Vi er alle glade for, at det er muligt at spille fodbold igen, men vi skal stadig forholde os til den verserende pandemi, og hvad skal I egentlig som klub gøre, hvis et medlem eller nogen i klubben testes positiv for Covid-19?

I et forsøg på at stoppe smittespredningen i samfundet bedst muligt er det afgørende, hvordan klubber og medlemmer håndterer situationen, hvor et medlem bliver testet positiv for Covid-19. Derfor får I her vores anbefalinger.

 

Hvad skal klubben gøre?

Skab overblik over situationen:

 • Når klubben får besked om, at et medlem er smittet, er det vigtigt at skabe sig et overblik over situationen.
 • I skal vide, hvornår symptomerne hos medlemmet er opstået.
 • I skal finde ud af, om det givne medlem er den eneste fra klubben med symptomer, eller om flere medlemmer har oplevet/oplever det samme.
 • I skal finde ud af, om smitten kan være sket i forbindelse med en aktivitet i klubben (træning, kamp eller socialt arrangement)

Kommuniker åbent og hurtigt:

 • Vælg gerne en person, der er ansvarlig i sagen (fx formanden eller en fra bestyrelsen). Det skal være en, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.
 • Vælg også gerne en - og helst kun én - talsperson (det kan godt være den samme som den ansvarlige), der har til opgave at informere resten af klubben og eventuelt også at udtale sig til pressen.

 

Efter positiv test

 • Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
 • Nære kontakter er fx personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.
 • Alle de personer i klubben, som medlemmet kan risikere at have smittet, skal informeres, så de kan blive testet. Kontakt alle i klubben, som medlemmet har været i fysisk kontakt med, fra 48 timer før medlemmets symptomer startede, og indtil 48 timer efter medlemmets symptomer er ophørt. Hvis medlemmet ingen symptomer har og bliver testet positiv, er smitteperioden kortere. I så fald bør klubben og/eller det smittede medlem kontakte alle de personer, som medlemmet har været sammen med fra 48 timer før den positive test til syv dage efter. Udvikler medlemmet undervejs symptomer på COVID-19, gælder perioden som nævnt ovenfor.
 • Skriv ud til alle de øvrige medlemmer, at der er et smittet medlem i klubben. Hvis medlemmet for eksempel har deltaget i aktiviteter i klubben, kort før symptomerne er opstået, bør det også stå i beskeden.
 • Nævn ikke medlemmet der er smittet ved navn (dette af hensyn til overholdelse af GDPR (Persondataforordningen)).
 • Opfordr alle medlemmer til holde øje med eventuelle symptomer.
 • Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for holdet med potentielt flere smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.
 • Husk også at informere modstanderholdet og dommeren, hvis den smittede har været med ude at spille kamp. Søg evt. sparring hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Hjælp den/de berørte

 • Hold løbende kontakt med det smittede medlem og sørg for, at vedkommende får den støtte fra klubben, han eller hun har brug for igennem forløbet.

 

Hvad skal medlemmet af klubben gøre?

Før test:

 • Ved symptomer på COVID-19 skal medlemmet straks isolere sig selv fra andre og blive testet.
 • Har man ikke symptomer, men mistænker smitte, skal man også testes.

 

Efter negativ test:

 • Hvis medlemmets test er negativ, og vedkommende ikke længere har symptomer på COVID-19, behøver vedkommende ikke længere isolere sig.

 

Efter positiv test:

 • En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte medlemmet telefonisk og gennemgå retningslinjerne. Medlemmet bør dog ikke afvente opkaldet, før vedkommende følger retningslinjerne for selvisolation.
  Coronaopsporingen vil fortælle, at der skal igangsættes en smitteopsporing, som kan indbefatte kontakt til fodboldklubben, hvis medlemmet har været fysisk til stede i klubben fra 48 timer forinden eller har været i fysisk kontakt med andre medlemmer fra klubben.

Coronaopsporing vil desuden blandt andet pålægge medlemmet, der er testet positivt for COVID-19 følgende:

Hvis medlemmet fortsat har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal fortsætte sin selvisolation, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer.

Hvis medlemmet ikke har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal isolere sig selv, indtil syv dage efter, at vedkommende fik taget testen. Hvis medlemmet får symptomer i løbet af de syv dage, skal medlemmet blive hjemme, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer.

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

 • Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles Corona-hotline. Den kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning om corona-smitte, som man bør følge.

 

I Fodboldens Corona-regler kan du finde alle DBU's øvrige anbefalinger under Covid-19.