Hver eneste sommer kommer det særlige internationale fodboldorgan IFAB (International Football Association Board) med en række ændringer til Fodboldloven.

Men hvor der sidste år kom en lang række store ændringer, ser det i år lidt anderledes ud. Her er der nemlig væsentligt færre, og også mindre omsiggribende, ændringer på tapetet.Benskinner skal dække hele skinnebenet

Som de fleste er fuldt beviste om, er der stor forskel på fodboldkampe i professionelt regi kontra breddefodboldkampe. Derfor er der også nogle af ændringerne, som har større relevans i landets øverste rækker end for de fynske breddeklubber.

En af de præciseringer som kan være relevant at vide for en breddetræner eller breddespiller er, at det er blevet understreget i Fodboldloven at benskinner skal ”yde en rimelig beskyttelse” af skinnebenet – altså i princippet dække hele skinnebenet.

Herudover er det også blevet præciseret, at det er arrangøren af kampen, som skal sørge for at der er bolde nok til rådighed. Det er ikke dommerens eller modstanderholdets ansvar.Gule kort annulleres før straffesparkskonkurrence

Én af de ændringer, som måske godt kunne komme i spil, når de fynske fodboldklubber kæmper om pokaler, kunne være at det fremover gælder, at gule kort og påtaler bliver nulstillet før en eventuel straffesparkskonkurrence. Og endnu mere væsentligt for os i breddefodbolden er det, at det ligeledes gælder, at tidsbegrænsede udviste spillere (som altså har fået en 10-minuttersudvisning pga. gult kort) gerne må deltage i en straffesparkskonkurrence.

I forbindelse med straffespark i øvrigt, gælder nu også fremadrettet, at såfremt en målmand ”går før tiden” og redder bolden fra at gå i mål, og sparket derfor skal tages om, skal  dommeren nøjes med at give målmanden en påtale. En advarsel kommer først på tale ved gentagelsestilfælde. Bemærk  i øvrigt også, at såfremt målmanden ”går for tidligt” skal sparket kun skal tages om, hvis målmanden redder sparket – eller tydeligt påvirker sparkeren. Med andre ord: Går målmanden ”før tid,” og sparkeren sparker på målstangen eller overliggeren,  eller forbi mål, så er der ikke omspark.Hands or no hands, that’s the question

Så er den der igen: paragraffen om ”hånd på bolden” eller slet og ret hands.

Sidste år fik reglen en ordentlig rundbarbering, og i år bliver der også studset lidt kanter hist og her.

Der er nu kommet en klar definition på, hvor skulderen stopper, og armen begynder. Helt lavpraktisk betyder det, at adskillelsen er ved den øverste del af armhulen.

I relation til at bruge armen eller hånden, fik Fodboldloven sidste år også tilføjet, at en angriber ikke måtte opnå en scoring eller scoringsmulighed efter en berøring med hånden – heller ikke selv om det skulle have været uforsætligt.

Det gælder fortsat, men dog hæftes ordet ”umiddelbart” på. Det betyder i praksis, at dommeren skal vurdere i sammenhæng med afstand til målet, antal boldberøringer samt tidsfaktor.Vil du vide mere?

Ovenstående gennemgang vil nok dække de fleste breddeklubbers behov. Men er du typen, som gerne vil kende det hele i dybden, så har du også mulighed for det.

Her kan du nemlig se et såkaldt webinar, hvor DBU Dommerdiplominstruktur Poul Johan Christensen gennemgår årets ændringer.

Webinaret varer 36 minutter og er hovedsageligt henvendt til fodbolddommere, men er forklaret på en letforståelig måde.

 

Tilpasninger af Fællesreglementet

DBU Breddes bestyrelse godkendte i maj måned forskellige tilpasninger af Fællesreglementet.

De nye regler er trådt i kraft i DBU Fyns turneringer pr. 1. juli, og du kan få overblikket her:

Tilbageholdelse af spillercertifikat
Ved klubskifte skal den afgivende moderklub elektronisk udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub. Dog kan spillercertifikatet lovligt tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det nye er, at det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at den afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.Underlag på kunstgræsbaner
Der er ændret i formuleringerne omkring kunstgræsbaner. Følgende formulering er tilføjet: ”Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f.eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane – hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overflader”.Farve på hovedbeklædning, cykelshorts, undertrøjer m.v.
Det er besluttet, at fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, ikke håndhæves.Krav om træner på holdkort
Lokalunionen beslutter i hvilke turneringsrækker, hvor der skal udfyldes holdkort samt reglerne for hvilke personer, der skal fremgå af holdkortet. Som noget nyt skal der som minimum udover samtlige spillere også fremgå navnet på en official (træner).Forsøgsordning med tildækning af øreringe m.v.
Det er ikke tilladt spillere at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1. juli 2020, at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1. april 2022.Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til reglerne, kan du skrive til info@dbufyn.dk eller ringe på telefon 66178218 i tidsrummet 10.00 til 15.00.