Som fodboldklub der har børnehold, har man ansvaret i forhold til at tage vare på børnenes sikkerhed.

 

  • Fodboldklubben er lovmæssigt forpligtiget til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

  • Fodboldklubben må ikke ansætte personer, som har en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

  • Fodboldklubben har underretningspligt, så snart der opnås kendskab til et strafbart forhold efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

  • Fodboldklubben opfordres til at opstille retningslinjer for at forebygge blufærdighedskrænkelser og give børnemedlemmer en tryg hverdag i klubben.

 

Lovpligtige børneattester

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

Sådan indhenter du en Børneattest.

 

En plettet børneattest - kontakt Udelukkelsesnævnet

Selv om det sker sjældent, så kan man opleve, at en ny potentiel træner/leder har en plettet børneattest. Hvad gør I som klub, hvis det sker?

DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

 

Sådan er proceduren

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser kan kontaktes via juridisk konsulent i DIF, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.

 

Underretningspligt

Ingen idrætsforeninger under DIF/DBU kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til: Jan Darfelt, konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, tlf 43 26 20 31, JD@dif.dk. 

 

Klubberne opfordres til at have retningslinjer på børneområdet

DBU og DIF opfordrer klubber til at diskutere, opstille og vedtage fælles retningslinjer for, hvordan trænere og voksne har kontakt med børn i klubben samt uden for banen. Især kommunikation på mobil fører let til blufærdighedssager.

Man kan ikke forhindre overgreb og krænkelser 100 procent, men mange af sagerne var sikkert ikke opstået, hvis klubbens bestyrelse på forhånd havde forholdt sig til risikoen og havde fastlagt retningslinjer for trænernes kommunikation og samvær med børnene Jan Darfelt i Fodboldmagasinet København nr. 4 – 2019.

Jan Darfelt er konsulent i DIF med en fortid i politiet. Han har arbejdet med børns sikkerhed i idrætten de seneste 20 år.

Læs hele interviewet med Jan Darfelt - Fodboldmagasinet København 4_2019.

 

Få hjælp til at opstille retningslinjer i jeres klub

Børns sikkerhed kan være et svært emne at diskutere i klubben, men det er vigtigt at gøre og der er heldigvis hjælp og inspiration at hente. Både hos DIF, Børns Vilkår og UEFA.