Vi følger naturligvis myndighedernes udmeldinger løbende, og som det ser ud lige nu, kan vi igen spille fodbold efter d. 10. maj. Spørgsmålet er så, hvordan det skal foregå?

I marts præsenterede vi 4 scenarier for fynsk fodbold afhængigt af, hvornår der igen bliver åbnet for foreningslivet. Med den seneste udmelding fra statsministeren er det nu kun scenarie D, der er i spil. Det ser således ud:

Corona Plan D

Hvordan scenariet skal omsættes til praktik, vil vi melde ud snarest muligt. Der er en lang række praktiske forhold, der skal falde på plads, og vi beder derfor alle om at udvise tålmodighed. 

Vi melder ud, så snart vi kan, i naturlig respekt for at såvel klubledere, trænere, spillere, dommere og mange flere ønsker klarhed, så man kan forberede sig bedst muligt.

Det gælder også for eFodbold-turneringen.


Skal klubberne selv gøre noget?

Nej, I skal blot afvente nærmere fra os. Vi sørger for at aflyse eller udsætte kampe og kurser, ligesom vi også afbestiller eventuelt påsatte dommere.


DBU 3-Bold stævner aflyses

Vi kan allerede nu konstatere at de store DBU 3-Bold stævner i maj og juni aflyses. Her plejer mange børn og voksne at samles, og med forbuddet om større forsamlinger helt frem til og med august, ser vi det ikke muligt at afholde dem.


Fortsat ingen træninger og aktiviteter i klubberne

Selvom vi alle savner fodbolden og kammeratskabet i klubben opfordrer vi, som følge af myndighedernes retningslinjer, fortsat til, at der ikke afvikles træning og andre aktiviteter i klubberne.

Følg løbende udviklingen for fynsk fodbold og corona på www.dbufyn.dk/corona.