Solen skinner og de grønne fodboldbaner står og kalder på os. Vi savner det alle! Men, vi må holde ud lidt endnu.

Nedenfor giver vi et indblik i, hvordan forårets fodboldkturneringer og stævner (måske) kan afvikles.

Herre Serie 2, Herre Serie 1 og Albaniserien

Vi arbejder ud fra det tidligere udmeldte turneringsscenarie D. Det betyder, at det er umuligt at gennemføre helårsturneringerne, dvs. herre serie 2, herre serie 1 og Albaniserien, i deres oprindelige format. Det vil ganske enkelt ikke være ansvarligt, da vi tidligst vil kunne spille kampe igen fra 16. maj, hvilket vil betyde 2-3 kampe pr. uge i flere rækker. Samtidig ville de mange kampe betyde et voldsomt pres på banerne i klubberne, hvor der så i mange klubber ikke ville være plads til træning for klubbens øvrige hold. Vi ønsker, at helheden i fynsk fodbold hænger sammen.

Grundet de særlige omstændigheder, bliver det nok svært at finde modeller, der vil synes 100% fair for alle. Det er et kompliceret puslespil med mange brikker. Vi arbejder nu ud fra to mulige turneringsformer, som er dem, vores bestyrelse har fundet praktisk og sportsligt mest rimelige. Begge scenarier er med forbehold for, at foreningslivet åbner op igen 11. maj - og senest 18. maj -og at vi evt. også tager den sidste weekend i juni i brug:

  1. Alle kampe som skulle være spillet i foråret 2020 og frem til genåbning af foreningslivet annulleres, hvilket betyder, at disse kampe helt udgår af kampprogrammet. Det gælder dog ikke kampe udsat fra 1. turneringshalvdel (efteråret), som fortsat skal spilles. Det resterende kampprogram spilles fra:

      - Albaniserien: Runde 24 (eller 25 hvis foreningslivet åbner fra 18. maj)
      - Serie 1 og serie 2: Runde 20 (eller 21 hvis foreningslivet åbner fra 18. maj)

    Samlet betyder dette altså, at kampe fra forårets start og frem til - for Albaniserien runde 24 eller 25 og for Serie 1 og 2 til runde 20 eller 21 - helt udgår af turneringen, og at der startes op, der hvor man i kampprogrammet er nået til i de respektive rækker.

  2. Der laves et op- og nedrykningsspil i hver pulje i Herre Serie 2 og Herre Serie 1 og i Albaniserien, baseret på holdenes placering efter udsatte kampe fra efteråret er spillet.


Vi vil nu bruge den kommende tid på at detail-beskrive, hvordan et evt. op- og nedrykningsspil skal udformes i forhold til pointoverførsel, kampprogram osv. Når det udkast ligger klar vil vores bestyrelse tage stilling til, hvilke af de to ovennævnte turneringsformer, der vil blive bragt i anvendelse, og I vil naturligvis få besked herom umiddelbart derefter.

Skulle det ske, at vi slet ikke kan spille fodbold i foråret, har vi en ny situation, som bestyrelsen i så fald vil tage stilling til. Det kan ikke gøres for nuværende, da vi er afhængige af, hvad der sker i rækkerne over de fynske. Det arbejder DBU og Divisionsforeningen på at afklare.


Kvinde Albaniserien og Kvinde Serie 1

Disse to rækker er halvårsturneringer, der normalvis afvikles som dobbeltturneringer. De vil blive lavet om til enkeltturneringer, således at holdene kun møder hinanden én gang i løbet af foråret.


Øvrige rækker og stævner

For alle øvrige rækker - herunder også stævner - gælder, at vi vil sørge for, at alle kommer ud at spille. Vi vil kigge på mulighederne i de enkelte rækker, når vi ved, hvornår der igen kan samles på fodboldbanerne.


Samlet set gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for igen at få alle fynske fodboldspillere på græs igen. Men, grundet ovenstående forhold, beder vi jer være tålmodige. Vi vil løbende holde jer opdateret, så I får de bedst mulige betingelser for at forberede jer til, når fodbolden igen kan rulle.

Vi glæder os lige så meget til at komme i gang igen, som I gør!