MENU

ÅRSMØDE I FYNSK FODBOLD: LAD JERES KLUBS STEMME BLIVE HØRT

D. 27. februar afvikles DBU Fyns delegeretmøde. Her vælges bl.a. medlemmer til DBU Fyns bestyrelse og der stemmes om en række forslag i forhold til fynsk fodbold. Alle klubber kan stille med to stemmeberrettigede personer.

DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Langeskov Hallen onsdag den 27. februar kl. 18.00, 2019, hvor der bl.a. bydes på den traditionsrige wienerschnitzel.

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme. 

Send forslag og tilmeld jer nu

Der kan indsendes forslag til ændringer af turneringsreglementetDBU Fyns love og propositioner. Forslag til ændringer skal sendes til info@dbufyn.dk senest 1. februar.

Alle klubber kan deltage med to stemmeberettigede personer på DBU Fyns delegeretmøde. 

Tilmeld jer her: Tilmelding til delegeretmøde

Dagsorden for mødet

 Derefter følges denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværendebudgetår forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er:Bjarne Christensen.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen, Jakob Lyder
 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Ole Mikkelsen, Jonas Egeberg Olsen
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Søren Godskesen
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er: Claus Bo Larsen
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  Afgående er: Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.
 9. Eventuelt

Vel mødt til årsmøde i fynsk fodbold!

Log ind