MENU

SKAL SERIE 3 OG 4 ÆNDRES?

DBU Fyn lægger op til en ændring af strukturen for Serie 3 og Serie 4. Se her hvad der er på blokken og lad din klubs stemme blive hørt, når der skal stemmes om det på DBU Fyns delegeretmøde d. 27. februar.

De mulige ændringer for Serie 3 og Serie 4 skal vedtages eller forkastes via to separate afstemninger.

Det hele afgøres på DBU Fyns Delegeretmøde d. 27. februar, hvor din klub kan lade sig repræsentere med to stemmeberettigede personer. I har altså direkte indflydelse på bl.a. fremtiden for Serie 3 og Serie 4.

Delegeretmødet afvikles d. 27. februar i Langeskov Hallen og tilmelding kan foretages her: Tilmelding til DBU Fyns delegeretmøde.

På mødet skal bl.a. stemmes om en række forslag, ligesom der skal vælges personer til bl.a. DBU Fyns bestyrelse. Mødet indledes med den traditionsrige Wienerschnitzel.

Strukturændring i Serie 3?
De foreslåede ændringer til Serie 3 fremgår af nedenstående skema:

Forslag til ændring af Serie 3
Nuværende Fremtidige
Serie 3
8 puljer med 10-12 hold
Serie 3
6 puljer med 12 hold
Serie 3-1
4 puljer med 12 hold
Nr. 1-4 rykker i Serie 2
Serie 3-1
3 puljer med 12 hold
Nr. 1-4 i hver pulje rykker i Serie 2
Serie 3-2
6-8 puljer med 10-12 hold
Puljerne består af nr. 7-12 fra 1. turneringshalvdels Serie 3 samt nr. 1-6 fra 1. turneringshalvdels serie 4. Nr. 1-6 fra hver pulje fortsætter i Serie 3- Øvrige hold skal nytilmeldes i Serie 4 eller Serie 5.

Serie 3-2
3 puljer med 12 hold. 
Ved turneringens afslutning rykker de fire lavest placerede hold i hver pulje ned i Serie 4. Øvrige hold fortsætter i Serie 3.

Begrundelse:
Forslaget om at ”slanke” Serie 3 skulle gerne give en bedre turnering og derved færre afbud/udtrækninger. 

Konsekvenser:
Overgang foråret 2019: Forudsætningen for dette forslag forudsætter at antallet af oprykkere fra Serie 3.2 i foråret 2019 begrænses til 24 hold. De 24 hold + 15 nedrykkere fra Serie 2 2018/2019 samt de 32 hold fra Serie 3.1 der i foråret 2019 ikke rykker op i Serie 2 vil fra efteråret 2019 udgøre Serie 3. Fra og med 2019/2020 skal antallet af nedrykkere fra Serie 2 reduceres til 12 hold. 

Tidsperspektiv:
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.

Strukturændring i Serie 4?
De foreslåede ændringer til Serie 4 fremgår af nedenstående skema:

Forslag til ændring af Serie 4
Nuværende Fremtidige
1. turneringshalvdel
6 puljer med 10-12 hold.
1. turneringshalvdel

6 puljer med 10-12 hold.

2. turneringshalvdel
Nr. 1-6 fra 1. turneringshalvdel fra hver pulje indplaceres i serie 3.2. 

Øvrige hold skal nytilmeldes. 
Serie 4 puljerne består af de til rækken tilmeldte hold. 
2. turneringshalvdel spilles der om puljemesterskab.
2. turneringshalvdel

Består af en Serie 4.1 og Serie 4.2.

Nr. 1-6 fra hver pulje i 1. turneringshalvdel indplaceres i Serie 4.1. De resterende hold fra hver pulje indplaceres i Serie 4.2. 

Serie 4.1: 
3 puljer med 12 hold. 
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold fra hver pulje op i Serie 3.

 

Serie 4.2 Puljerne består af de til rækken tilmeldte hold - der er fri tilmelding i både S4 og S5 og derved ingen nedrykning. 
Der spilles fortsat om puljemesterskaber.

Begrundelse:
Ændringen har til formål at optimere og justere den nuværende turneringsstruktur i Herre Serie 4, så denne række i fremtiden vil være attraktiv for de fynske klubber. Dette skulle gerne give en stærkere turnering og derved færre afbud/udtrækninger.

Konsekvenser:
Da der forsat vil være fri tilmelding til Serie 4, kan antallet af puljer og antallet af hold i disse variere fra år til år. Det essentielle er, at der vil være 12 oprykningspladser til Serie 3. 

Tidsperspektiv:
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019. 
OBS! Forslaget er afhængigt af om forslaget vedr. strukturændring i Herre Serie 3 vedtages eller ej.

Om ovenstående ændringer bliver en realitet afgøres altså på DBU Fyns Delegeretmøde.

Log ind