MENU

SÅDAN GIK DBU FYNS DELEGERETMØDE

DBU Fyn afholdt onsdag aften det årlige delegeretmøde i Langeskov. 35 fynske klubber var tilmeldt mødet, som blandt andet bød på beslutninger om ny struktur for Herre Serie 3 og 4 samt om forældre som kampledere i 5-mandskampe.

SÅDAN GIK DBU FYNS DELEGERETMØDE

Fynske klubfolk og særligt inviterede indtog onsdag aften sæderne i Langeskov Hallerne til DBU Fyns delegeretmøde 2019.

Efter lidt mad og drikke til de delegerede bød formand Bjarne Christensen velkommen til mødet.

Efter veloverstået valg af dirigent, der konstaterede at forsamlingen var lovlig indkaldt, blev ordet igen givet til formand Bjarne Christensen for aflæggelse af beretning. Administrationschef, Claus Gramm Pedersen, fulgte efter med en gennemgang af regnskabet for 2018 samt fremlæggelse af budget for 2019.

14 forslag medførte ændringer i fynsk fodbold

Næste punkt på dagsordenen var behandling af en række forslag, som forsamlingen fik mulighed for at kommentere på og stille spørgsmål til.

De første 13 forslag blev vedtaget, mens det sidste fra Søllinge Sport og Fritid faldt. Nyt i fynsk fodbold er bl.a.:

  • Til 5-mands stævner for U8, U9 og U10 drenge samt U8 og U9/U10 piger er det førstnævnte hold, der fremover skal stille med en kampleder.
    Rollen som kampleder til 5-mands stævner for de mindste årgange kan godt varetages af en forælder eller anden myndig person fra det ene af holdene. Dette vil løfte opgaven væk fra arrangørklub, som ofte har svært ved at finde kampledere til stævner. Samme model kendes fra 3-mandsstævner, hvor det fungerer fint.

Se alle forslagene her.

Valg af bestyrelse m.fl.

Herefter var det blevet tid til valghandlingen.

Bjarne Christensen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget, men der også vsr genvalg til Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder som bestyrelsesmedlemmer. De tre blev valgt for en 2-årig periode.

Ole Mikkelsen og Jonas Egebjerg Olesen blev begge genvalgt som medlemmer af Disciplinærudvalget for en 2-årig periode.

I appeludvalget fik Søren Godskesen 2 år mere som formand, mens Claus Bo Larsen blev genvalgt som medlem for en 2-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev genvalgt Ole Larsen, Ringe BK og Bent Hjortebjerg, Otterup B&IK.

Under eventuelt tog Mathias Bjørnø, formand for Fyns Fodbolddommerklub ordet, hvor han takkede DBU Fyn for godt samarbejde, samt sendte en opfordring til dommerne og klubberne om at lade 2019 blive året, hvor respekten for hinanden sættes ekstra i fokus.

Se materialer fra delegeretmødet.

Log ind