MENU

Tilmelding til delegeretmødet

Onsdag d. 28. februar fra kl. 18.00 afholder DBU Fyn delegeretmøde i Langeskov Hallen. Spisning fra kl. 17.00. Tilmelding er nu åben.


____________________________________________________________

DBU Fyns delegeretmøde kan betragtes som fynsk breddefodbolds generalforsamling. Det er her, at klubberne vælger, hvem der skal stå i spidsen for fynsk fodbold via valg til DBU Fyns bestyrelse, og det er her, at klubberne via afstemning om diverse forslag sætter rammerne for, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn. Det er samtidig en oplagt mulighed for at mødes og netværke med fodboldkolleger fra andre klubber.

Derfor opfordres alle klubber til at deltage på DBU Fyns delegeretmøde.

Tilmelding til delegeretmødet
Der er nu åbent for tilmelding til delegeretmødet.
Delegeretmødet afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl. 18.00 i Langeskov Hallen. 

Fra kl. 17.00-17.45 vil der blive serveret en let anretning, så vi undgår knurrende maver under selve mødet. 

Klubberne har igen i år mulighed for at invitere et ubegrænset antal personer med til delegeretmødet.
De første to personer pr. klub er gratis, mens det for øvrige gæster koster kr. 75,- pr. person.

Ved tilmelding af flere end to personer er det vigtigt at pointere, at klubben fortsat kun har to stemmer. 

Tilmelding foretages her.

Dagsorden
1. Valg af dirigent. 
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Kaj Johansen. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Paul-Ejner Hauge
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Torben Hansen.
b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Jørgen Andersen og Jan Andersen.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Jan Bramsen.
d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
Afgående er Erik Rosengaard og Claus Bo Larsen.
9. Eventuelt

Note til dagsordens punkt 8a.
Da den valgte formand Michael Jensen har trukket sig fra udvalget, skal der vælges en ny formand for en 1. årig periode.

Vi ses i Langeskov!

 

 

Log ind