MENU

TØRRE BANER SÆTTER DERES PRÆG PÅ SÆSONSTARTEN

Det ekstreme sommervejr har sat sine tydelige spor på fodboldbanerne. Vi opfordrer derfor til samarbejde, så det sikres, at der fortsat kan spilles fodbold, men samtidig at der tages hensyn til banerne.

Høje sommertemperaturer og udbredt mangel på nedbør har også sat sit præg på fodboldlandsskabet. Ikke mindst i form af gule, hårde og tørre baner.

Derfor er det langt fra optimale betingelser, der venter de mange fodboldhold, som er på vej til eller allerede er i gang med at forberede sig til den kommende efterårssæson.
I nogle af landets kommuner har de ekstreme forhold ført til, at man overvejer at lukke eller har lukket nogle baner, som der så ikke må spilles fodbold på i en periode. Der er dog ingen meldinger om, at dette skulle blive aktuelt på Fyn, som tingene ser ud nu.

Banerne er vigtige for foreningslivet i kommunerne

Hvis forholdene bliver forværret opfordrer næstformand i DBU, Bent Clausen, til, at kommuner og klubber i går i dialog for at finde holdbare løsninger, der sikrer, at der fortsat kan spilles fodbold, men samtidig således at der tages hensyn til banerne.

- Jeg er overbevist om, at alle parter er interesserede i at passe godt på banerne. For de skal jo helst kunne bruges til langt hen i efteråret. Men det nytter omvendt heller ikke noget blot at lukke for banerne og dermed foreningslivet. Det kan ingen leve med. For alle har også en interesse i at holde fodboldklubberne i gang, for det er en investering i både sundhed og fællesskab, hvilket i høj grad også er til gavn for lokalsamfundene, og dermed kommunerne, siger Bent Clausen.

Lokale løsninger

Han opfordrer i stedet kommunerne til at indgå i en konstruktiv lokal dialog med fodboldklubberne om lokale løsninger, hvor der udvises gensidig fleksibilitet, hvis de tørre baner skulle blive et større problem.

- Hvis det f.eks. ikke er muligt at vande alle klubbens baner, så er det måske muligt at finde midler i kommunen til at vande nogle udvalgte i hver enkelt klub. Omvendt kan klubben så vise fleksibilitet ved at tilpasse sin træning efter, at der er færre baner til rådighed i en periode. Derudover kan klubberne naturligvis anvende kunstgræs i det omfang, som man har mulighed for det, siger Bent Clausen.

Log ind

c