DBU Fyn søger suppleanter til Appeludvalget

Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, som klubber kan gøre brug af ved anke af de afgørelser, der træffes i DBU Fyns Disciplinærudvalg. Vi søger nu 2 suppleanter til appeludvalget.

På DBU Fyns delegeretmøde i marts stemte de fynske klubber et forslag igennem, der betød at såvel medlemmer af DBU Fyns Disciplinærudvalg som Appeludvalg skal vælges på delegeretmødet for at sikre, at begge instanser arbejder uafhængigt af DBU Fyns bestyrelse og udvalg.

Til appeludvalget skal to suppleanter vælges. Vi søger personer der
  • har kendskab til foreningslivet
  • kan fortolke love og reglementer
  • er positive, motiverede og engagerede.
Alle interesserede kan kontakte Claus Gramm Pedersen på tlf. 6617 8218 eller tlf. 5146 0358 for yderligere info.

Skriftlig tilkendegivelse skal sendes via mail til gram@dbufyn.dk og være DBU Fyn i hænde senest den 25. januar.

Læs mere om hvad vi forventer af frivillige, og hvad du som frivillig kan forvente af os i DBU Fyns Ledervejledning

Om DBU Fyns disciplinære system

Disciplinærudvalget
Disciplinærudvalget består af 5 medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet.

Disciplinærudvalgets ansvarsområder er:
  • at medvirke til at sikre at unionens love og turneringsreglement overholdes
  • som første instans at behandle og afgøre alle turneringssager af disciplinær karakter, herunder at idømme bøder, karantæner, frakendelse af point etc. efter de disciplinære forholdsregler

Appeludvalget
Appeludvalget består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på delegeretmødet.
Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. 

Fakta om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 165 medlemsklubber.
DBU Fyns primære arbejdsområder er:

  • Turnerings- og stævneadministration
  • Uddannelse
  • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)

Log ind