Nye aftaler styrker både eliten og bredden

Nye samarbejdsaftaler sætter klubberne i centrum og sikrer en øget nærhed i opgaveløsningen. Det er, i følge DBU Fyns formand Bjarne Christensen, en klar styrkelse af dansk fodbolds samlede udviklingsmuligheder på alle niveauer.


____________________________________________________________

I weekenden blev to nye væsentlige aftaler i dansk fodbold underskrevet. Den ene aftale var mellem DBU og Divisionsforeningen og den anden mellem DBU og FLU (Foreningen af Lokalunioner).

Aftalerne indebærer bl.a., at der over en 10-årig periode tilflyder breddefodbolden ekstra 4,5 mio. kr. pr. år. Penge der er øremærket spiller- og talentudvikling.

- Aftalerne tager udgangspunkt i en fælles sportslig vision, hvor såvel eliten som bredden skal have de bedst muligt betingelser. For breddens vedkommende skaber vi med den nye aftaler muligheden for at styrke spiller- og talentudvikling på alle niveauer for både piger og drenge
, fortæller DBU Fyns formand Bjarne Christensen, der som medlem af DBU Bestyrelse er medunderskriver på aftalen. 

- Aftalen indebærer også, at en rækker af de opgaver, der ligger sig tæt op ad klubbernes hverdag, flyttes ud til lokalunionerne. Det sker med et nærhedsprincip for øje, som skal sikre, at det er den nære dialog om klubbernes ønsker og behov, der danner rammen for opgaveløsningen. Samlet set er jeg sikker på, at det vil styrke dansk fodbold, uddyber Bjarne Christensen og fortsætter:

- Den fælles sportslig vision sikrer os grundlaget for et fortsat samlet dansk fodbold, og det er helt afgørende, at vi fortsat arbejder tæt sammen på tværs af bredde og elite for at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for dansk fodbold. I et land af vores størrelse er det helt afgørende. En stærk bredde er vores fundament for en god elite.

Dele af aftalerne skal vedtages af DBU’s repræsentantskab, som afholder sit næste ordinære repræsentantskabsmøde den 4. marts 2017, og i øvrigt fastholdes kompetencen vedrørende turneringsforhold for de øverste rækker i repræsentantskabet.

Aftalerne omfatter blandt andet:
  • Etablering af ny pulje på 45 mio. kr. over 10 år til spiller- og talentudvikling af piger og drenge i landets breddeklubber
  • Forøgelse af udviklingspenge i Udvalget for Professionel Fodbold på 5 mio. kr. om året til blandt andet talentudvikling
  • Ekstra investering på 2 mio. kr. om året til DBU Pokalen, der får fælles ejerskab mellem DBU, Divisionsforeningen og DBU´s Lokalunioner
  • Ansvaret for blandt andet børne- og ungdomsfodbold, klubrådgivning og breddeuddannelse flyttes fra DBU til Lokalunionerne for at være tættere på klubberne. DBU vil varetage en række specialistfunktioner, der kan understøtte Lokalunionerne og den fortsatte udvikling af dansk breddefodbold
  • Ansvaret for yderligere opgaver og kompetencer for de tre øverste rækker på herresiden overdrages fra DBU til Divisionsforeningen for ligeledes her at være tættere på klubberne. 
  • Den del af aftalen, der vedrører udviklingen af Herre-DM kræver godkendelse af DBU’s repræsentantskab før, at det kan aktiveres.
Læs DBU’s omtale af de indgåede samarbejdsaftaler her.Log ind