Skal DBU Fyn hjælpe jer med at påsætte dommere?

Har jeres klub svært ved at finde dommere til "døm-selv kampe" så kontakt DBU Fyn, så hjælper vi jer gerne.

Dommer
____________________________________________________________

I nogle rækker påsætter DBU Fyn dommere, mens 
klubberne som udgangspunkt selv skal påsætte egne klubdommere til de øvrige rækker. Se hvilke rækker det drejer sig om her.

Vi ved også, at det for nogle klubber kan være en svær opgave, at finde dommere til "døm-selv-kampe". Fortvivl ej - hjælpen er nær. 
Kontakt DBU Fyn, så skal vi nok sikre, at der kommer en dommer til kampen. 

Nedenstående forhold gør sig gældende, hvis man som klub ønsker at bestille dommere til "døm-selv-kamp":

  1. Bestilling af dommere skal foregå senest 8 dage før kampens afvikling – bestilling via mail info@dbufyn.dk. Husk at angive hvilken kamp, der er tale om. Angiv gerne kampnummer. 
    Bestilling skal foretages af en af klubbens officielle kontaktpersoner, f.eks. formand, senior-/ungdomsformand eller kampfordeler.
  2. Der kan bestilles dommere til kampe på alle dage. Vi kan dog kun hjælpe i det omfang, der er dommere til rådighed og især lørdage kan her være en udfordring. Der vil tilgå klubben besked, såfremt bestillingen ikke kan imødekommes.
  3. Det er altid hjemmeholdet, som betaler de omkostninger, der er forbundet med bestillingen. Afregningen foretages via central dommerafregning. Udover honorar og km. godtgørelse opkræves der et gebyr på kr. 61,- pr. kamp.
  4. Ved afbestilling af dommer hæfter hjemmeholdet for honorar/km.godtgørelse/gebyr, såfremt det ikke er muligt at træffe og aflyse dommeren. 

Man kan som klub bestille dommer til en enkelt kamp, men man kan også vælge at få påsat dommer til alle sine kampe i en given række eller til alle klubbens "døm-selv-kampe". 

Hvad gør vi, hvis dommeren ikke møder op til kamp?

Skulle dommeren blive forhindret eller ikke møde op til kamp, så giver vi her en vejledning på, hvorledes I som klub skal forholde jer. 

1. Start først med at kontakte dommeren - se dommerens kontaktoplysninger via holdkortet på DBU's Fodboldapp.  
2. Begge hold har pligt til at vente minimum 30 minutter efter fastsat kampstart. I tidsrummet skal begge hold medvirke positivt til at finde en erstatningsdommer. Se en komplet liste over DBU Fyn dommere her.
3. Hjemmeholdet skal senest 1. hverdag efter spilledagen kontakte DBU Fyn, og orientere om en evt. dommerudeblivelse/-afbud - også selvom kampen gennemføres (vigtigt at hensyn til dommerafregning).
4. Såfremt en kamp ikke kan gennemføres skal hjemmeholdet senest 1. hverdag efter spilledagen orientere DBU Fyn om dette. Unionen træffer herefter en afgørelse i forhold til kampen. 


Log ind