Afbrudt kamp:

Vi har modtaget en indberetning fra dommeren om, at kampen mellem X og X er blevet afbrudt. Den disciplinære behandling går nu i gang.

Kampen mellem X og X spillet X (dato) er blevet afbrudt grundet XXXX.

Hvad sker der nu?
Da (holdet) var årsag til kampafbrydelsen, suspenderes holdet indtil DBU Fyns disciplinærudvalg har fastsat en straf. Det betyder, at følgende af holdets kampe udsættes:
  • Kamp 1
  • Kamp 2
  • Osv.
Når en afgørelse er truffet, fastsætter DBU Fyn spilletidspunkt for de udsatte kampe. De berørte klubber modtager automatisk en kampændringsjournal med det nye spilletidspunkt, når det er fastsat. Det gælder også, såfremt X (holdet) taberdømmes i de pågældende kampe.

De implicerede klubber samt formanden og kampfordeleren i de øvrige klubber i puljen får besked på mail om ovenstående.

ELLER

Da det ikke er entydigt, hvilket hold der er årsag til afbrydelsen, suspenderes både (hold) og (hold), indtil der foreligger en afgørelse fra DBU Fyns Disciplinærudvalg. Det betyder, at følgende kampe udsættes:
  • Kamp 1
  • Kamp 2
  • Osv.
Når en afgørelse er truffet fastsætter DBU Fyn spilletidspunkt for de udsatte kampe. De berørte klubber modtager automatisk en kampændringsjournal med det nye spilletidspunkt, når det er fastsat. Det gælder også, såfremt et eller begge hold taberdømmes i de pågældende kampe.

De implicerede klubber samt formanden og kampfordeleren i de øvrige klubber i puljen får besked på mail om ovenstående.

Log ind