Styrk klubben: 30 timers hjælp til klubudvikling

DBU's klubrådgivere tilbyder klubberne hands-on-hjælp til at skabe klubudvikling, der styrker klubben. Klubrådgiveren er med gennem hele processen og sikrer sammen med klubben, at klubudvikling skrider godt fremad.


____________________________________________________________

Klubarbejdet er frivilligt og skal ofte jongleres ved siden af fuldtidsjob og familieliv. På trods af de bedste intentioner sker det derfor ofte, at man "ikke lige fik det gjort". Det er ærgerligt, for det er sjovt og motiverende at være frivillig i en fodboldklub, når tingene lykkes, og man sammen skaber udvikling og en sund klub. Det kan DBU's klubrådgivere nu hjælpe med.

”Der er en masse opgaver, som skal løses, når man driver en klub, men ressourcerne er knappe. Derfor skal de bruges på den mest fornuftige måde, og det er bl.a. her, vi kan hjælpe klubberne med at organisere hverdagen bedre. Vi ønsker at gå helt tæt på det arbejde, så vi hjælper klubberne bedst muligt”, forklarer Steen Jørgensen, Breddechef i DBU.

Klubrådgiver og klub skaber succeser sammen
Nyt er, at klubben kan indgå en klubudviklingsaftale med klubrådgiveren, som i så fald kommer til at fungere som en form for proceskonsulent. Klubrådgiveren vil nemlig hjælpe klubben gennem hele processen, så alt arbejdet ikke ligger på klubben selv.

Det foregår gennem 5 faser:Et sådant forløb starter med en dialog om, hvor klubben kan have brug for hjælp. Det er naturligvis helt gratis.

På baggrund af dialogen kan klubrådgiveren foreslå et egentligt klubudviklingsforløb, som kan hjælpe og styrke klubben. Klubrådgiveren kan f.eks. hjælpe med:
  • at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle
  • at engagere flere frivillige 
  • at uddanne trænere og instruktører 
  • at starte nye aktiviteter 
  • at få nye medlemmer og mindske frafald 
  • at få skabt overblik over klubbens opgaver med et årshjul, og få fordelt opgaverne på flere hænder 
  • at markedsføre klubben og synliggøre fodbold i lokalområdet
...eller noget helt andet efter klubbens ønske.

Med et klubudviklingsforløb får klubben klubrådgiverens hjælp i op til 30 timer (inkl. kørsel, tid i klubben og forberedelse/opfølgning). Et sådant udviklingsforløb har en værdi af kr. 10.000, men det koster kun klubben kr. 2.000,-. For det får man altså hands-on-hjælp fra klubrådgiveren og derved en sikkerhed for, at klubudviklingen skrider godt fremad.

Klubrådgiverens rolle kan f.eks. være at udarbejde handleplan (sammen med klubben), lave referater, indkalde til møder, udarbejde materialer som f.eks. klubbens årshjul eller opgavefordeling (i samarbejde med klubben).

Læs mere om klubudviklingsforløb i denne folder, eller kontakt jeres lokale klubrådgiver for at høre mere.

Nyt temasite samler nyttig viden om klubudvikling
Som supplement til det nye tilbud er udviklet en temaside om klubudvikling på DBU's og lokalunionernes hjemmeside. Her finder I inspiration, værktøjer, skabeloner og gode råd til klubudvikling i forhold til det sportslige og organisatoriske setup, frivillige, kommunikation/klubmiljø og økonomi.

Se det hele her.


Log ind