Indefodbold - haller efterlyses: Bliv arrangør og tjen penge til din klub!

I forbindelse med DBU Fyns inde- og futsalturnering 2016/2017 efterlyses nu klubber med haller. Har din klub adgang til en hal og kunne I tænke jer at afvikle et stævne, så kontakt DBU Fyn.

Fodbold for alle - hele året - hele livet.

Sådan lyder DBU Fyns motto, og for at kunne leve op til det, er det en forudsætning, at der er baner og haller til rådighed. 

De næste par måneder står den på udendørs, men fra november rykker vi indendørs og starter vores inde- og futsalturnering op.

Der afvikles i DBU Fyn regi 3 former for indendørs fodbold:.

  • Almindelig indefodbold med bander med 4 spillere på hvert hold
  • Indefodbold på tværs af banen med 3 spillere på hvert hold
  • Futsal (indefodbold uden bander)
Haller efterspørges

For at sikre en optimal turneringsafvikling efterlyses nu klubber med haller, der ønsker at være arrangør af et eller flere stævner.

Som stævnearrangør skal I sørge for:

  • bolde og overtrækstrøjer
  • udlevering og modtagelse af holdsedler. Fra U5-U12 udfyldes der ikke holdkort
  • udlevering af skemaer over spilleregler
  • at bemande dommerbordet og resultatindberette til DBU Fyn
  • at behandle evt. protester
  • indsende regnskabsskemaer til DBU Fyn.

Fast honorar til stævnearrangørerne
DBU Fyn udbetaler ligesom sidste år et fast beløb til stævnearrangørerne. Dette skal gerne være med til at give klubberne en økonomisk gevinst ved at være arrangør af et DBU Fyn stævne.
I får som klub kr. 250,- pr. påbegyndt time. Dette beløb dækker alle udgifter, og der vil ikke blive udbetalt yderligere tilskud fra DBU Fyn. Dommerudgifter er ikke omfattet af de kr. 250,- men dækkes af DBU Fyn.

Datoplan
Børnefodbold: 3 gange før jul og 3 gange efter jul

Ungdomsfodbold: 2 gange før jul og 2 gange efter jul. Afsluttes med finalestævne

Seniorfodbold gamle afvikles efter stævneprincip og datoer kendes først når haller er indmeldt.

Ansøg nu
Var det noget for jeres klub, så hører vi meget gerne fra jer senest den 7. august. Send da en mail til info@dbufyn.dk, så kontakter vi jer efterfølgende.

Venligst udfyld nedenstående skema og indsend det på mail info@dbufyn.dk 

I skemaet kan I angive hvilke datoer, I har mulighed for at afholde stævner, samt angive hvis I særlige ønsker I forhold til eksempelvis at afholde futsal eller børnestævner. Skemaet skal ligesendes indsendes senest den 7. august.  

Har I spørgsmål er I naturligvis også velkommen til at kontakte Mogens Jørgensen. Det kan gøres telefonisk på 6617 8218.

Skema - halreservation

Log ind