Lokalunioner snakker breddefremtid

Lørdag samles 100 fodboldfolk fra de seks lokalunioner for at kickstarte en analyse af den fremtidige administrative og politiske breddestruktur.
I juni 2015 indgik DBU og lokalunionerne en ny seks-årig rammeaftale på breddeområdet.

Som en del af aftalegrundlaget blev det besluttet at gennemføre en analyse af breddefodboldens politiske og administrative struktur.

Og det er netop baggrunden for, at 100 fodboldfolk fra de seks lokalunioner – såvel frivillige som medarbejdere - lørdag samles til et indledende kick off-møde i Odense.

Analysen skal bl.a. tage udgangspunkt i en klubundersøgelse, som skal medvirke til at danne et bedre beslutningsgrundlag for eventuelle ændringer af såvel de politiske som de administrative strukturer i breddefodbolden.

Danmarks Idræts-Forbund er medspiller

Formålet med lørdagens kick off-møde i Odense er helt konkret bl.a. at skabe et fælles billede af projektet og den igangsatte proces for deltagerne samt høste inspiration og input til det videre arbejde – herunder den omtalte klubundersøgelse. Eksempelvis: Hvilke spørgsmål kan med fordel indgå i klubundersøgelsen?

Ansvarlig for denne del af processen bliver Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig i Danmarks Idræts-Forbund, der på mødet også vil orientere om allerede eksisterende viden om fodbold og idræt i Danmark.

Danmarks Idræts-Forbund bistår – udover på analyseområdet – også omkring selve processtyringen. Herudover er nedsat en styregruppe, som bl.a. skal sikre, at der senest den 1. oktober 2016 afleveres et eller flere produkter/forslag til FLU’s bestyrelse.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: Lars Bo Nielsen


Log ind