DBU Fyns delegeretmøde 2016 vel overstået

DBU Fyn afholdt onsdag aften det årlige delegeretmøde i Langeskov. 52 fynske klubber deltog i mødet som blandt andet bød på genvalg til formand Bjarne Christensen samt strukturændring i herre seniorrækker.


Årets fynske delegeretmøde blev indledt med stående taffel, hvor der var plads til god snak og kærlige drillerier på tværs af klubberne.
____________________________________________________________

Fynske klubfolk og særligt inviterede fyldte onsdag aften sæderne i Langeskov Hallerne til DBU Fyns delegeretmøde 2016.

Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet og konstaterede med lune i stemmen, at det fynske fodboldfolk er særdeles fleksibelt, da der for 3. år i træk var ændret i set-up'et til delegeretmødet. I år var mødet flyttet til en hverdag, og buffeten udskiftet med stående taffel. Ny indpakning men ikke nyt indhold for selve mødet, som naturligvis skulle afvikles efter den lovbestemte dagsorden. 

Efter veloverstået valg af dirigent, der konstaterede at forsamlingen var lovlig indkaldt, blev ordet givet videre til formand Bjarne Christensen for aflæggelse af beretning - en beretning hvor blandt andet medlemstal, adfærd og respekt, kommende strategi for fynsk fodbold og organisationsudvikling var på tapetet.

Administrationschef Claus Gramm Pedersen fulgte efter med en gennemgang af regnskabet for 2014/2015 samt fremlagde budget for det kommende år.

Næste punkt på dagsordenen var behandling af ialt 13 forslag, som forsamlingen fik mulighed for at kommentere på og stille spørgsmål til.

Efter gode motiveringer og drøftelser af flere af forslagene endte det ud i otte vedtagne forslag samt fem forslag, der blev forkastet.

Efter en kort pause og summen over Danmarks nederlag i håndbold til Tyskland, var det blevet tid til valg til bestyrelsen. Det første valg tilfaldt Bjarne Christensen, der blev genvalgt som formand for en 3 årig periode. 
Til bestyrelsen var der genvalg til Paul-Ejner Hauge, John Emil Johansen og Ole Hansen, der alle blev valgt for en 2 årig periode.

Til Appeludvalget var der genvalg til medlemmer Michael Jensen, S.f.B., og Torben Povlsen, Tårup IF, mens Søren Godskesen, Næsby, blev genvalgt som suppleant. Som konsekvens af forslag om ekstra suppleant til Appeludvalget vedtaget tidligere på aftenen var der nyvalg til Jan Bramsen, B1909.

Ordet blev herefter givet frit, og første mand til at gå på talerstolen var formand for Fynsk Fodbolddommer Klub Per Bo Christensen, der kom med en løftet pegefinger til de fynske klubber. Alt for mange kampe er blevet afbrudt grundet vold og trusler, og det er klubbernes ansvar at sikre, at kampe kan afvikles uden fare for nogen parter. 

Den genvalgte formand Bjarne Christensen takkede for valget og lukkede delegeretmødet med vanen tro at bede de delegerede rejse sig og udfolde et trefoldigt leve for klubbernes fælles union, DBU Fyn. Med det gjort var DBU Fyns delegeretmøde vel overstået - selv på en onsdag aften.

Se materialer fra delegeretmødet her.

Følgende klubber deltog:

Klub
Aarup  Langeskov 
Allested  Marslev 
Aunslev  Marstal IF 
B1909 Morud   
B1913  Munkebo 
Brahesholm  Nr. Lyndelse/Søby  
Brylle  Nyborg G&IF  
Dalum Næsby 
ERI  OB  
Faldsled/Svanninge  OKS 
FB&IF  Otterup  
Fjordager  Rolfsted  
Fortuna Svendborg  Rudkøbing  
HERIF  Ryslinge  
Herrested-Ørbæk  Sanderum  
HOGG  S.f.B.  
Holluf Pile/Tornbjerg  Skårup  
Horne  SUB Ullerslev  
Højby  Søllinge  
Hårslev  Tarup Paarup  
Kerteminde  Tved  
KFUM  Tåsinge  
Kirkeby  Ubberud  
Korinth  Østre Boldklub  
Krarup Espe  Aarslev  
Kværndrup  Aasum  


Log ind