Tema: Flere fynske fodboldfolk uddanner sig

I december sætter vi med en række historier fokus på temaet "Klubudvikling". At uddanne sine trænere og frivillige er en meget væsenlig del af at udvikle klubben, og DBU Fyns uddannelsesudvalg melder om stadigt større interesse for at komme på kurser.


____________________________________________________________

Der er livligt gang i kursusaktiviteterne i fynsk fodbold, hvor man i 2016 har afholdt 97 C-licenskurser mod 72 i 2015, svarende til en stigning på knap 35 %. Tilbage i 2012 var tallet blot 39 afholdte kurser. Samlet er der altså tale om en betydelig stigning over de senest år. 

- Det er meget positivt, at flere og flere opdager værdien i at uddanne sig, uanset om man er træner, dommer eller frivillig i en klub. Det er med til at højne niveauet på fynsk fodbold set over en bred kam, altså både på og uden for banen, fortæller formand for DBU Fyns Uddannelsesudvalg Hans Martin Møller og fortsætter:

- Vi har arbejdet målrettet på at flere uddanner sig, men også klubberne skal have kredit for den stigning, vi oplever. Stadigt flere af dem er opmærksomme på at få uddannet deres trænere og øvrige frivillige.

Foruden de optalte C-licenskurser afholder DBU Fyn også en lang række andre kurser. Dertil kommer C-licenskurser på efterskoler, som ikke er talt med i ovenstående tal. Samlet udgør det hele altså et omfattende fynsk kursusudbud.

Uddannelse skal være en del af klubkulturen
På trods af stigningen er uddannelsesformanden dog endnu ikke tilfreds. Han vurderer nemlig at potentialet er til mere:

- Vi ser gerne, at det bliver en stadigt mere naturlig ting, at man som engageret i en fodboldklub naturligvis også uddanner sig. Vi snakker her om kultur generelt i fynsk fodbold men også i den enkelte klub. De klubber, der er i fremtiden kommer til at stå stærkest, er efter min overbevisning dem, der får sat uddannelse i system på en måde så trænere og frivillige helt naturligt tilbydes og gennemfører kurser og uddannelser, der kan hjælpe dem i deres virke i klubben, forklarer han og uddyber:

- Man skal ikke være bange for at stille krav til sine frivillige. Faktisk er der mange frivillige, der motiveres af, at der forventes noget af dem, og at klubben viser, at man gerne vil investere i dem.

Børnetrænere skal hjælpes
Selvom uddannelse er vigtig på tværs af alle grupper af "fodboldfamilien" er der en bestemt grupper, som Hans Martin fremhæver:

- Det er især vigtigt, at vi får uddannet de trænere, der har med vores børn at gøre. Mange har den tro, at alle kan træne børn, men det er faktisk måske det allersværeste. Man skal både have fodboldfaglige og pædagogiske kompetencer for at være en god børnetræner. Derfor skal vi hos DBU Fyn skabe så gode muligheder som muligt for, at de gennem uddannelse får de redskaber, de skal bruge for at skabe gode og udviklende fodboldoplevelser for børnene. Det er så den enkelte klubs ansvar, at trænerne tilbydes og kommer afsted på kurserne.

En nylig undersøgelse fra Mary Fonden underbygger vigtigheden, da den entydigt viser, at børne og unge prioriterer det at blive bedre til deres idræt højest i forhold til, hvorfor de dyrker idræt. Det kan kun kvalitet i træning sikre. 

DBU Fyn anbefaler, at alle børnetrænere som minimum gennemfører kurset Børnefodboldens Basis.

Klubkurser og åbne kurser
Som klub kan man bestille såkaldte "klubkurser". Disse kursustyper afholdes ude i klubben, hvor DBU Fyns instruktører står for undervisningen. Det er en god mulighed for at få uddannet flere af klubbens trænere og frivillige samtidig. Man kan også vælge at invitere naboklubbernes trænere og frivillige med. Læs mere om mulighederne her.

Derudover tilbyder DBU Fyn en rækker åbne kurser, som man som træner eller frivillig kan tilmelde sig. Se en oversigten over aktuelle kurser her.

Såvel bestilling af klubkurser som tilmelding til åbne kurser kan foretages via KlubOffice-menuen Kurser.

I mange kommuner kan søges tilskud til uddannelse af trænere og frivillige, ligesom der også kan være midler at hente i DBU Fyn/Albani-puljen.

Ønsker I sparring omkring uddannelse af jeres trænere og frivillige så kontakt DBU Fyns uddannelseskoordinator:

John Christensen
joch@dbufyn.dk, 63115995

Læs også følgende fra temaet Klubudvikling:Log ind