DBU Fyn søger personer til Disciplinær- og Appeludvalget

Vil du sidde med om bordet, når der skal træffes afgørelser i disciplinær- og ankesager? DBU Fyn søger en række personer til disciplinær- og appeludvalget. Personerne skal vælges på delegeretmødet til marts, men opfordres til at tilkendegive deres interesse forud for mødet.

DBU Fyns bestyrelse stiller til delegeretmødet i marts et ændringsforslag til lovene gående på en ny sammensætning af såvel disciplinærudvalget samt appeludvalget.

Man ønsker fra bestyrelsens side et disciplinært system, der er uafhængigt af DBU Fyns bestyrelse og udvalg, hvilket i praksis betyder, at alle medlemmer og suppleanter til de to instanser skal vælges på delegeretmødet.

Derfor søger DBU Fyn nu kandidater til henholdsvis Disciplinærudvalget og Appeludvalget.

Disciplinærudvalget
Disciplinærudvalget består af 5 medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet.

Disciplinærudvalgets ansvarsområder er:

  • at medvirke til at sikre at unionens love og turneringsreglement overholdes
  • som første instans at behandle og afgøre alle turneringssager af disciplinær karakter, herunder at idømme bøder, karantæner, frakendelse af point etc. efter de disciplinære forholdsregler
Hvem er det, vi har brug for?

Vi er på udkig efter personer, der:

- har kendskab til foreningslivet
- kan fortolke love og reglementer
- er positive, motiverede og engagerede.

Af de fem personer, der vælges til Disciplinærudvalget, skal den ene udpeges som formand for udvalget. Vi ser gerne, at denne person har en juridisk baggrund eller juridisk indsigt via sit daglige virke.

Disciplinærudvalget afholder ca. 8-10 fysiske møder, ligesom der vil ske sagsbehandling via mail.

Appeludvalget
Appeludvalget består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på delegeretmødet.
Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. 

Det har vi brug for
Til Appeludvalget har brug for personer, der:

- har kendskab til foreningslivet
- kan fortolke love og reglementer
- er positive, motiverede og engagerede.

Af de tre personer, der vælges som medlemmer af Appeludvalget, skal den ene udpeges som formand for udvalget. Vi ser gerne, at denne person har en juridisk baggrund eller juridisk indsigt via sit daglige virke.

Hør mere om dine muligheder
Er du interesseret i at vide mere så kontakt: Claus Gramm Pedersen på tlf. 6617 8218 eller tlf. 5146 0358.

Skriftlig tilkendegivelse skal sendes via mail til gram@dbufyn.dk og være unionen i hænde senest den 8. januar.

Læs mere om hvad vi forventer af frivillige, og hvad du som frivillig kan forvente af os i DBU Fyns Ledervejledning

Fakta om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 165 medlemsklubber.
DBU Fyns primære arbejdsområder er:

  • Turnerings- og stævneadministration
  • Uddannelse
  • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)

Log ind