Find vej gennem junglen af regler

Når holdet skal sættes til kamp, er der mange regler, man skal være opmærksomme på. Vi prøver her at give et lille oprids af de vigtigste regler om op- og nedrykning af spillere


__________________________________________________________________

Spilledage
Når man kigger på brug af spillere skal man have styr på spilledagene, da det er dem, der er afgørende for op- og nedrykning af spillere imellem kampe.

Spilledage defineres således:

  • Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag alle separate spilledage.
  • Fredag/lørdag/søndag tæller som én og samme spilledag
Begrebet spillerunder er ikke noget, der benyttes mere.

Oprykning af spillere
En spiller kan altid rykke op på et højere rangeret hold, såfremt de ikke spiller samme spilledag.

Eksempel

2. holdet spiller onsdag. 1. holdet spiller lørdag.
Spillere fra 2. holdet må frit rykke op på 1. holdet, da onsdag og lørdag er to forskellige spilledage.

Eksempel
2. holdet spiller fredag. 1. holdet spiller lørdag.
Spillere fra 2. holdet må ikke rykke op, da fredag/lørdag/søndag er samme spilledag, og man ikke må spille to kampe på samme spilledag.
Der gælder dog særlige regler omkring Serie 3-5 samt ungdom i forhold til at spille flere kampe samme spilledag. Det kommer vi ind på længere nede på siden.

Nedrykning af spillere
For at en spiller kan komme ned på et lavere rangeret hold, kræver det, at han bliver ”spillet fri”.
Dette gør han ved, at han ikke deltager i det højere rangerede holds kamp, inden det lavere rangerede hold skal spille.

Eksempel:
En spiller deltager på 1. holdets kamp søndag
2. holdet skal spille den efterfølgende tirsdag og 1. holdet skal først spille igen lørdag.
Her kan spilleren ikke benyttes på 2. holdet, da 1. holdet ikke når at spille en kamp inden 2. holdets.

Eksempel:
En spiller deltager på 1. holdets kamp søndag
2. holdet skal spille den efterfølgende fredag og 1. holdet skal først spille igen lørdag.
Her kan spilleren godt benyttes på 2. holdet, da 1. holdet spiller samme spilledag (fredag, lørdag og søndag betragtes som én og samme spilledag). Det forudsættes selvfølgelig, at han ikke deltager i 1. holdets kamp lørdag.

Eksempel:
En spiller deltager på 1. holdets kamp fredag og 2. holdet skal spille om søndagen.
Her må spilleren ikke deltage på 2. holdet, da det er inden for samme spilledag.
En spiller der er i karantæne bliver ikke løst til nedrykning, når han udstår sin karantæne. Aflyste kampe eller oversidder kampe løser heller ikke en spiller til nedrykning.

Flere kampe på samme spilledag
Der er dog enkelte undtagelser i forhold til reglerne om, at man kun må spille én kamp pr. spilledag.

  • I herre serie 3-5 kan op til tre spillere frit genbruges på et andet hold i Serie 3-5. Det betyder altså i praksis, at man kan spille 2 kampe på samme spilledag uden hensyntagen til reglerne om op- og nedrykning.
  • I ungdomsrækkerne fra U13-U19 kan en spiller frit rykke op og deltage i kamp for en ældre årgang. Spilleren kan frit vende tilbage til sin egen årgang og skal ikke spilles fri.
Eksempel
En spiller kan spille U17 om lørdagen og U19 om søndagen, og så vende tilbage til sit U17 hold til næste kamp – helt lovligt.
  • Man må frit spille for både et 11M og et 8M/7M hold samme spilledag uden at spekulere på op—og nedrykningsreglerne.

Udviste spillere
En udvist spiller skal afsone karantæne på det hold, hvor vedkommende er udvist. 
Når karantænen er afsonet, skal han for at kunne rykke ned på et lavere rangeret hold spilles fri.   
En afsonet karantæne løser ikke en spiller til nedrykning.

Eksempel:

Spilleren modtager 1 dags karantæne på klubbens 1. hold. 
Han afsoner karantæne den efterfølgende lørdag.
Efter afsonet karantæne spiller 2. holdet kamp om tirsdagen og 1. holdet spiller igen om onsdagen.
Spilleren må ikke deltage på 2. holdet om tirsdagen, da han ikke er spillet fri, da 1. holdets kamp først er onsdag. 

Eksempel:
Spilleren modtager 1 dags karantæne på klubbens 1. hold. 
Han afsoner karantæne den efterfølgende lørdag.
Efter afsonet karantæne spiller 1. holdet kamp om tirsdagen og 2. holdet spiller kamp om onsdagen.
Spilleren deltager ikke på 1. holdets kamp om tirsdagen, og må derfor gerne deltage på 2. holdet om onsdagen, da han er løst til nedrykning ved at sidde over tirsdag. 

Flyttede kampe
Hvis en kamp flyttes er det den nye spilledag, der er afgørende for hvilke spillere der er spilleberettiget. 
Man skal altså ikke kigge på hvilke spillere, der var spilleberettiget på den oprindelige dato, men udelukkende kigge på hvilke spillere, der kan spille på den nye dato. 

Hold tungen lige i munden – eller ring hellere en gang for meget
Ovenstående var blot et udpluk af de regler, der er at holde styr på. Der er altså rigtig mange regler, der gælder i forhold til op- og nedrykning – og så er vi i øvrigt slet ikke kommet ind på, at der er helt særlige regler i de sidste to kampe. Det er en helt anden snak.

Få styr på reglerne så I ikke risikerer dumme bøder og pointtab, fordi I bruger ulovlige spillere. Og er I det mindste i tvivl, så ring til DBU Fyn på tlf. 6617 8218 eller skriv til os på info@dbufyn.dk – så skal vi forsøge at guide jer igennem junglen af regler.

Log ind