MENU

Skærpelse af FIFA-regel skal beskytte børnene

En skærpelse af FIFA cirkulære sikrer, at spillere helt ned til 10-års alderen skal have tilladelse, når de skal have overført spillercertifikat fra et land til et andet. DBU’s formand Jesper Møller hilser de nye regler velkomne.
Børn mellem 10 og 12 år skal have bedre beskyttelse mod store fodboldklubbers fiskeri.

Det er formålet med et nyt regelsæt fra FIFA, som også DBU og danske fodboldklubber skal følge. De nye regler skærper kravene til, at fodboldklubber skal ansøge FIFA om tilladelse til at lade spillere helt ned til 10 år flytte land. Hidtil har reglerne omfattet børn fra 12-18 år. DBU’s bestyrelsesformand Jesper Møller hilser de nye regler velkomne. 
 
”I DBU har vi fuldt fokus på at lade børn være børn så længe som muligt – og dermed undgå, at de bliver fanget i uhensigtsmæssige fiskerier. Derfor hilser vi de nye internationale regler velkomment, så vi sammen med FIFA kan styrke beskyttelsen af de helt unge spillere. Det er vigtigt for alle, at aftaler og transfers med børn sker efter ordentlige forhold,” siger han.

Hidtil har klubberne været forpligtet til at ansøge om overførelse af spillercertifikater for unge spillere mellem 12 og 18 år, der flyttede fra et land til et andet. Den aldersgrænse har FIFA nu valgt at nedsætte til 10 år, da FIFA ser en tendens til, at jagten på unge talenter starter tidligere. Formålet er at beskytte de unge spillere og sikre at deres behov ikke tilsidesættes i forbindelse med et skifte til en udenlandsk klub. 
 
Det nye cirkulære får især betydning for breddeklubberne, der nu skal søge om tilladelse til at overføre et spillercertifikat, hvis de får tilgang af en ny spiller mellem 10 og 18 år, som har boet og spillet fodbold i udlandet. Hidtil har denne regel været gældende ved tilgang af spillere mellem 12 og 18 år.

”Vi ved godt, at det er mere besværligt for vores klubber, men der må ikke være noget, der står over børnenes tarv, og denne skærpelse skal sikre nogle acceptable, internationale forhold, så de ikke bliver gidsler i et spil”, fortæller formand for DBU’s breddeudvalg, Bent Clausen, der lover hurtigst mulig sagsbehandling i DBU, men samtidig gør opmærksom på, at DBU er afhængig af sagsbehandlingen i FIFA.

”Vi har typisk 40-50 af disse tilfælde om året og behandler dem så hurtigt og fleksibelt som muligt. Men selvom problemstillingen er international og antallet er begrænset, så er det med til at skærpe vores fokus på klubskifter i det hele taget. Og i DBU og lokalunionerne ønsker vi fortsat at sikre, at når drenge og piger skifter klub i Danmark, så sker det i overensstemmelse med de etiske retningslinjer, vi har etableret og offentliggjort på vores hjemmeside, så klubberne nemt kan se, hvilke forventninger vi har til dem” slutter Bent Clausen. 
 
Lettere behandlingsgang ved tvister

Derudover vil FIFA med et nyt cirkulære gøre det lettere at løse tvister i sager, hvor klubber eller spillere oplever, at en klub ikke overholder betalingsfristen ved transferaftaler og ved lønudbetalinger. FIFA vil nu gøre behandlingen af denne type sager mere simpel ved at lade fire forskellige organer med hver sit område behandle sagerne fremadrettet. Dette træder også i kraft per 1. marts 2015. 
 
FIFA strammer desuden op på sanktionerne over for de klubber, der ikke overholder behandlingsfristerne. Sanktionsmulighederne vil være en advarsel, en reprimande, en bøde eller transferkarantæne, hvilket DBU også hilser velkommen, idet der løbende har været danske klubber, der har været udsat for problemet med manglende betaling fra udenlandske klubber.

I Dansk Boldspil-Union skal FIFA’s cirkulære implementeres i dansk form, som det i øjeblikket også er tilfældet med FIFA’s skærpede regler om tredjeparts ejerskab, som blev vedtaget kort før jul.  

Log ind