MENU

Frist for klubforslag 1. december

Delegeretmødet afholdes lørdag den 17. januar 2015 i Langeskov Hallen. Fristen for indsendelse af klubforslag er den 1. december.


DBU Fyns delegeretmøde afvikles i Langeskovhallen.
____________________________________________________________

Såfremt klubberne ønsker forslag behandlet på delegeretmødet, skal disse være unionen i hænde senest 1. december 2014.

Forslag kan sendes til info@dbufyn.dk

Der åbnes for tilmelding til delegeretmødet 9. december 2014. 

Log ind