Kandidater til bestyrelsen

Søndag skal der vælges 2 nye medlemmer til DBU Fyns bestyrelse. DBU Fyn anbefaler valg af John Emil Johansen, Sanderum, og Flemming Kvist Andersen, ERI.


DBU Fyn indstiller John Emil Johansen og Flemming Kvist til DBU Fyns bestyrelse på delegeretmødet søndag.
____________________________________________________________

Delegeretmødet på søndag bliver Louise Bøjdens og Poul Henning Andersens sidste optræden som bestyrelsesmedlemmer for DBU Fyn.

Begge har valgt at takke af, og efterlader derved 2 ledige pladser om bestyrelseslokalet.

DBU Fyn valgte i november at annoncere efter kandidater til bestyrelsen. Blandt mange kvalificerede bud har bestyrelsen nu udvalgt 2 personer, som unionens kandidater til DBU Fyns bestyrelse.

De 2 er:

  • John Emil Johansen, Sanderum BK
  • Flemming Kvist Andersen, ERI.

Nedenfor kan du læse en kort præsentation af de 2 kandidater.

John Emil Johansen er 49 år og repræsenterer Sanderum Boldklub. Han er på 4. år børne- og ungdomskonsulent i Sanderum, hvor opgaverne spænder fra alt lige fra holdtilmelding, forældrekontakt til planlægning af diverse aktiviteter og stævner. Derudover har han mere end 25 års erfaring som træner på både ungdoms- og seniorsiden.
John Emil har ligeledes været fast tilknyttet DBU Fyns fairplay ambassadør korps de seneste 5 år.
Det er derfor et kendt ansigt i fynsk fodbold, som nu vil prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet for unionen.

Flemming Kvist  Andersen er 47 år og har til daglig sin gang i det sydfynske nærmere betegnet i ERI, hvor han udover at træne piger også varetager posten som ungdomsformand.
For Flemming ligger udvalgsarbejdet for unionen ikke fjernt da han igennem de seneste 10 år har været engageret i først indefodboldudvalget, og sidenhen i B&U-udvalget. Han sidder i dag i såvel DBU Fyns som DBU's Ungdomsudvalg.

De 2 er som sagt kandidater til DBU Fyns bestyrelse, og unionens bestyrelse anbefaler valg af dem begge på delegeretmødet på søndag.

På selv samme møde skal der også vælges et nyt medlem til DBU Fyns forretningsudvalg, og her peger bestyrelsen på nuværende bestyrelsesmedlem Hans Martin Møller som nyt medlem. Hans Martin Møller blev valgt ind i DBU Fyns bestyrelse i 2002.

    Log ind