DBU Fyns delegeretmøde 2014 vel overstået

DBU Fyn afholdt søndag det årlige delegeretmøde i Langeskov.

Fynske klubfolk, medier, DBU Fyns sponsorer og særligt inviterede fyldte søndag sæderne til DBU Fyns delegeretmøde 2013.

Fra deres pladser kunne de fremmødte høre formand Bjarne Christensen aflægge beretning for 2013, hvor blandt andet økonomi, kommunesamarbejde, dommersituationen og naturligvis turneringer var på tapetet.

Poul Henning Andersen fulgte efter med en gennemgang af regnskabet for 2012/2013 samt budget for 2013/2014.

Næste punkt på dagsordenen var behandling af forslag, som forsamlingen fik mulighed for at kommentere på og stille spørgsmål til. Inden vi nåede så langt holdt Morten Nielsen et oplæg om spilleformer for at understøtte forslag 1.
Herefter kom de i alt 17 forslag til afstemning. Heraf blev 16 vedtaget og 1 forslag blev trukket.

Dernæst var der valg til bestyrelsen. Poul Henning Andersen takkede af og hans sæde i forretningsudvalget vil fremover blive udfyldt af Hans Martin Møller, der valgtes for en 3 årig periode.
Til bestyrelsen var der genvalg til Ole Hansen og Paul Ejner Hauge, der begge blev valgt for en 2 årig periode.
John Emil Johansen, Sanderum BK, modtog nyvalg til bestyrelsen for en 2 årig periode, mens Flemming Kvist Andersen, ERI, der afløser Louise Bøjden, blev valgt for en 1 årig periode. Der var yderligere valg til Appeludvalg og valg af revisorer. Se hvordan de faldt ud i referatet.

Herefter var ordet frit, og som afslutning på dagen var der et lettere traktement. .

 

Log ind