MENU

Søg tilskud til ungdomsholdet

Nu kan din klub søge økonomisk støtte til klubbens ungdomshold fra DBU’s Ungdomsfond. Ansøgningsfristen er 15. februar 2014.


Søg økonomisk støtte til et ungdomshold i klubben fra DBU's Ungdomsfond.


Skal juniordrengene på træningslejr? Eller skal et af klubbens pigehold deltage i en ungdomsturnering?

Med DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 har din klub mulighed for at søge økonomisk støtte til et af klubbens ungdomshold.

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, og tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.

I 2013 modtog 48 klubber 9.000 kroner hver – i alt 432.000 kroner.

Fondens bestyrelse behandler de indsendte ansøgninger i løbet af april måned, og navnene på de klubber der tildeles tilskud vil fremgå på dbu.dk og lokalunionernes hjemmesider i april/maj. 

Fonden bestyres af en bestyrelse på tre medlemmer nedsat af DBU’s bestyrelse. Bestyrelsen består af Mette Bach Kjær, Kurt Bagge-Hansen og Jesper Møller.

Ansøgningsskemaet sendes til klubbens lokalunion, og hver klub kan kun sende én ansøgning. Ansøgningsfristen er den 15. februar 2013

Læs mere om reglerne for ansøgning her.

Log ind